Szukaj w dokumentach

v1-26072420973/04/17

Sprawa: 26072420973/04/17

Bank: mBank/Multibank

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: NWW

Uwagi: Zalaczona reklamacja byla wyslana mailowo taka sama droga dostalam odpowiedz. W tresci reklamacji widac ze pierwsza reklamacja zostala calkowicie zignorowana - odpowiedz byla sztampowa, nikt nie ustosunkowal sie do zadanych przeze mnie pytan, dlatego je ponowilam. Na zolto zaznaczylam wg mnie glowny problem reklamacji Prosbe przeslania dowodow ze bylismy strona ubezpieczenia NWW oraz odmowe i potwierdzenie ze nie bylismy strona - Poza tym nie zgadzaja mi sie wyliczenia -Ustalajac kwote wymaganego przez bank WW wyrazona w CHF bank uzyl kursu ktory nie byl ani kursem z dnia wyplaty kredytu ani nie znalazlam takiego kursu w histrorii kursu (kwota ta zostala zawyzona na moja niekorzysc)

Spis plikow

1. skany-reklamacji-do-sbb-reklamacja | Skan
2. skany-reklamacji-do-sbb-odpowiedz | Skan


skany-reklamacji-do-sbb-reklamacja

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Umowa kredytowa nr 00443523/2008
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(3) Dotyczy reklam acji REK881442456
...
(4) Dnia 29 czerwca otrzymaliśmy od Was odpowiedz na reklamacje wysłaną 16 czerwca 2016. Pismo to jedynie wyjaśnia Wasze stanowisko dotyczące kwestii ubezpieczenia wkładu własnego. NIE DOSTALIŚMY ODPOWIEDZI na ani jedno pytanie zawarte w reklamacji, zignorowano pytanie dotyczące wielkości zwrotu niewykorzystanej składki tegoż ubezpieczenia, prośbę wyjaśnienia algorytmu wyliczenie tejże kwoty, to czy zostały w niej uwzględnione odsetki.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | ubezpieczenie | reklamacja | ubezpieczenie | odsetki

...
(5) Wg nas kwota zwrotu została nieprawidłowo naliczona. Już trzeci raz prosimy Was o wyjaśnienia tej sprawie i jesteśmy całkowicie ignorowani.
...
(6) Z treści Waszej odpowiedzi wynika, że została ona opracowana wysłana być może tylko na podstawie tematu i nikt nie przeczytał treści naszej reklamacji - inaczej nie wyobrażamy sobie, żeby nie odpowiedzieć na ani jedno z naszych pytań.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(7) Oczekujemy na odpowiedzi na pytania, które zamieściliśmy w piśmie wysłany do Was, a które ponawiam poniżej:
...
(8) 1)
...
(9) Wjaki sposób została obliczona kwota NWW pobrana z konta do obsługi kredytu dnia 30.11.2001. Prosimy o podanie, odjakiej kwoty został naliczony 3.5% Czy wielkość ta była naliczona w walucie CHF, a jeśli tak to wg, jakiego kursu (dzień i godzina) zostało to policzone przed pobraniem z konta? Prosimy o szczegółowe wyliczenie umożliwiające nam weryfikacje tej kwoty. Niestety w umowie kredytowej nie ma zapisów mówiących o tym, wjaki sposób to ubezpieczeniejest obsługiwane, co daje Wam znaczna swobodę, a nas klientów stawia w gorszej pozycji, (o czym świadczy fakt, że niejesteśmy w stanie nawet zweryfikować pobieranych przez Was kwot z naszego konta).
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_obca | umowa | kredyt | ubezpieczenie

...
(10) Jak szczegółowo został przyjęty algorytm do obliczenia proporcjonalnego zwrotu opłaty NWW161.6złprzelanejnamnakontowdniu24.09.2015r. Według naszej wiedzyjuż w czerwcu 2014 roku ponad 20 procent kapitału została spłacona, nie rozumiemy, więc dlaczego zwrot dostaliśmy tylko za 2 miesiące. Proszęoszczegółowainformacjepozwalającąnamna wnikliwą weryfikacje tej kwoty.
...
(11) 2 )
...
(12) mBank S.A.
...
(13) Bankowość Detaliczna Skrytka Pocztowa 2108 90-959 Łódź 2
...
(14) --- Page 1 ---
...
(15) --- Page 2 ---
...
(16) 3) Wg naszwróconamiproporcjonalna kwota nie zawiera odsetek. Od dnia wymagalności do dnia zwrotumingłprawierok.Proszę o wyjaśnienie kwestii odsetek.
--- Słowa kluczowe: odsetki | odsetki

...
(17) 4) Dlaczego kwoty UNWW nie znajdują miejsca w historii kredytowej takjakpozostałe ubezpieczenia związane z kredytem? Czy nie oznacza to, że ubezpieczenie to nie ma nic związku z kredytem, a my,jako płacący nigdy nie byliśmy beneficjentami tegoż ubezpieczenia?
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | kredyt | ubezpieczenie | ubezpieczenie | kredyt

...
(18) Proszę o przedstawienie dowodów, że jako klienci i płacący to ubezpieczenie, byliśmy ujęci w polisie z ubezpieczycielem TU ALLIANZ.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | ubezpieczenie

...
(19) Jeśli to jednak nie my, płacący to ubezpieczenie, byliśmy beneficjentami tego ubezpieczenia wzywamy do zwrotu mi całkowitej kwoty związanej z tym ubezpieczeniem 6457.16 zł. na konto związane z obsługą kredytu.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | ubezpieczenie | ubezpieczenie | kredyt

--- Podobne akapity: 15152841592-05-17(1.11) | 15182213581-05-17(3.46) | 25200401832-04-17(1.12) | 28161008473-04-17(2.36) | 28161008473-04-17(3.20) |

...
(20) --- Page 2 ---


skany-reklamacji-do-sbb-odpowiedz

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Odpowiedz Mbanku email z dnia 18.07 2016
...
(3) miło mi poinformować, że Państwa reklamacja numer REK627324224 dotycząca opłaty za Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego przy kredycie hipotecznym Umowa numer 00443523/2008 została rozpatrzona.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | umowa

...
(4) Ubezpieczeniem niskiego wkładu objęte jest podwyższone tymczasowo ryzyko banku związane z brakiem spłaty części kredytu stanowiącej różnicę pomiędzy wymaganym przez bank wkładem własnym Kredytobiorcy, a wkładem własnym wniesionym faktycznie przez Kredytobiorcę oraz jej niedostatecznym zabezpieczeniem.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | kredyt | wklad_wlasny | kredytoborca | wklad_wlasny | kredytoborca | zabezpieczenie

--- Podobne akapity: 21125518156-05-17(1.10) | 25200401832-04-17(4.12) |

...
(5) W dniu uruchomienia kredytu hipotecznego tj. 29.10.2008 na podstawie wyżej wymienionej umowy kredytowej została naliczona pierwotna opłata z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu w wysokości 3 710.00 zł. Poniżej przysyłam sposób wyliczenia przedmiotowej opłaty:
--- Słowa kluczowe: kredyt | umowa | kredyt | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego

--- Podobne akapity: 25200401832-04-17(3.7) | 25200401832-04-17(3.9) |

...
(6) - kwota kredytu: 530 000,00 PLN
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa

...
(7) - wartość nieruchomości: 530 000,00 PLN
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa

...
(8) - LTY (kwota kredytu/wartość nieruchomości: 100,00%
...
(9) - poziom LTV z kalkulatora wyliczeń (max. LTV bez ubezpieczenia obniżonego wkładu):80,00%
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie

...
(10) - tyle Klient miał ubezpieczenia NWW (LTV- max. LTV bez NWW): 20,00%
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie

...
(11) - pierwotna kwota NWW w PLN ((LTV - max. LTV bez NWW)*wartość nieruchomości): 106 000,00 PLN
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa | nieruchomosc | waluta_krajowa

...
(12) - stawka ubezpieczenia NWW: 3,50%
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie

...
(13) - pierwotna opłata za NWW w PLN (pierwotna kwota nww w pin*stawka ubezpieczeniowa): 3 710,00 PLN.
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa | ubezpieczenie | waluta_krajowa

...
(14) Ponadto w dniu 30.11.2011 została naliczona opłata ubezpieczenia niskiego wkładu w wysokości 2 908,76 PLN za okres ubezpieczenia od 01.11.2011 do 31.10.2014. Z dniem
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | waluta_krajowa | ubezpieczenie

...
(15) 18.08.2014 nastąpiła spłata kapitału pierwotnie objętego ubezpieczeniem wobec czego proporcjonalny zwrot przysługiwał Państwu za dwa niewykorzystane miesiące z pobranej składki z dnia 30.11.2011. Wobec czego z dniem 24.09.2015 został dokonany zwrot kwoty
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie

...
(16) 161,60 PLN. Poniżej wyliczenia dokonanego zwrotu: 2 908,76 zł / 36 = 80,80 zł.
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa

...
(17) 80,80zł* 2= 161,60zł.
...
(18) --- Page 1 ---
...
(19) --- Page 2 ---
...
(20) Wyjaśniam, że na podstawie Państwa zgłoszenia reklamacyjnego został dokonany zwrot odsetek ustawowych w wysokości 185,71 PLN od kwoty zwrotu tj. 161,60 za okres od
--- Słowa kluczowe: reklamacja | odsetki | waluta_krajowa

...
(21) 18.04.2014 do 24.09.2015.
...
(22) Wyjaśniam, iż umowa ubezpieczeniowa nie może zostać udostępniona, bowiem jej stronami są wyłącznie Bank i Ubezpieczyciel, natomiast jej treść objęta jest tajemnicą ubezpieczeniową . Kredytobiorca ze względu na to, że nie jest stroną Umowy, nie otrzymuje polisy ubezpieczeniowej.
--- Słowa kluczowe: umowa | ubezpieczenie | ubezpieczenie | ubezpieczenie | kredytoborca | umowa | ubezpieczenie

...
(23) Obowiązki informacyjne w zakresie ubezpieczenia niskiego wkładu nałożył na banki Związek Banków Polskich i Polska Izba Ubezpieczeń Rekomendacją w sprawie dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń finansowych powiązanych z produktami bankowymi zabezpieczonymi hipotecznie, która weszła w życie w dniu 1 lipca 201 lr. Zawarta z Państwem Umowa kredytowa, wraz z towarzyszącą jej zawarciu dokumentacją oraz stanowiący integralną część umowy kredytu Regulamin udzielania kredytów i pożyczek
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | ubezpieczenie | ubezpieczenie | zabezpieczenie | umowa | kredyt | umowa | kredyt | kredyt | pozyczka

...
(24) hipotecznych dla osóbfizycznych w ramach bankowości detalicznej
...
(25) wymagania określone powyższą Rekomendacją.
...
(26) Mam nadzieję, że powyższe okażę się wyczerpujące.
...
(27) W imieniu zespołu mBanku Justyna Jabłońska Specjalista
...
(28) S.A, spełniają
...
(29) --- Page 2 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz