Szukaj w dokumentach

v1-01092506339/05/17

Sprawa: 01092506339/05/17

Bank: Raiffeisen / Polbank

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi: Reklamacja podstawy prawnej udzielenia kredytu

v1-01092811794/05/17

Sprawa: 01092811794/05/17

Bank: Raiffeisen / Polbank

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Inne

Uwagi: Reklamacja umowy kredytu

v1-01093025301/05/17

Sprawa: 01093025301/05/17

Bank: Raiffeisen / Polbank

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Inne

Uwagi: Reklamacja brak podstawy prawnej do zawarcia umowy o kredyt

v1-01171436788/05/17

Sprawa: 01171436788/05/17

Bank: Deutsche Bank

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Inne

Uwagi: "Moja reklamacja dotyczyła wyliczenia raty oraz zażądałam doręczenia szczegółowej historii spłaty mojego kredytu. Bank nie doręczył historii spłaty i wskazał na Tabelę opłat i prowizji ,w której opłata za sporządzenie historii spłaty jest rażąco wygórowana .Ponownie zażądałam historii spłaty kredytu w przesłanej do Państwa reklamacji z dnia 31.01.2017 roku oraz w ponownej reklamacji na odpowiedź banku z dnia 15.03.2017 roku, w odpowiedzi bank ponownie powołał się na Tabelę opłat i prowizji ,którą dołączyłam do reklamacji ,którą obecnie przesyłam.\nKoszty sporządzenia historii spłaty kredytu to: 200 zł za pierwsze 12 miesięcy i po 100 zł za każde rozpoczęte 12 miesięcy."

v1-01181124774/05/17

Sprawa: 01181124774/05/17

Bank: PKO BP/Nordea

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Oprocentowanie

Uwagi: Sposób obliczania odsetek bank skrzetnie chroni, nie ujawnia stosowany wzór do wyliczeń anie nie podaje zasade i metod obliczania odstek

v1-01192924652/05/17

Sprawa: 01192924652/05/17

Bank: PKO BP/Nordea

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Inne

Uwagi:

v1-01202551205/05/17

Sprawa: 01202551205/05/17

Bank: mBank/Multibank stary portfel

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi: Mimo prawomocnego wyroku jak również przekroczenia czasu na odpowiedz na reklamację bank nie odpowiada na pytania oraz zupełnie ignoruje przepisy polskiego prawa.

v1-01205718288/05/17

Sprawa: 01205718288/05/17

Bank: mBank/Multibank stary portfel

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi: CD - Mimo prawomocnego wyroku jak również przekroczenia czasu na odpowiedz na reklamację bank nie odpowiada na pytania oraz zupełnie ignoruje przepisy polskiego prawa.

v1-04094326583/05/17

Sprawa: 04094326583/05/17

Bank: Eurobank

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Inne

Uwagi: tel. kontaktowy - 722 060733 .

v1-04104908176/05/17

Sprawa: 04104908176/05/17

Bank: BZ WBK

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi: "Reklamacja dotyczy umowy z dawnym Kredyt Bankiem S.A. \nZostała złożona w oddziale BZWBK w Koszalinie za pośrednictwem systemowego oprogramowania on-line przez doradcę klienta, który wpisał moje pytania i wątpliwości w bezpośrednio w okienku oprogramowania stanowiska i następnie wydrukował treść reklamacji.\n\nPrzyznam, że dziś zrobiłbym to listem poleconym i moje zarzuty sformułowałbym bardziej precyzyjnie."

v1-04130041707/05/17

Sprawa: 04130041707/05/17

Bank: PKO BP/Nordea

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Nieprawidłowe zaświadczenie

Uwagi:

v1-04142051693/05/17

Sprawa: 04142051693/05/17

Bank: PKO BP/Nordea

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Inne

Uwagi: Żądałem kopii dokumentacji kredytowej - odmówiono mi.

v1-04143103559/05/17

Sprawa: 04143103559/05/17

Bank: PKO BP/Nordea

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Inne

Uwagi: Zapytałem dlaczego i na jakiej podstawie podmiot inny niż PKO BP przetwarza moje dane osobowe. Nie wyrażałem na to zgody (kredyt jest regularnie spłacany) . Odpowiedź - "pomidor"

v1-05054713569/05/17

Sprawa: 05054713569/05/17

Bank: mBank/Multibank

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: NWW

Uwagi:

v1-05074827632/05/17

Sprawa: 05074827632/05/17

Bank: mBank/Multibank

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: NWW

Uwagi:

v1-05071818381/05/17

Sprawa: 05071818381/05/17

Bank: BPH GE Money

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Bank ignoruje rolę Rejestru

Uwagi:

v1-05075438951/05/17

Sprawa: 05075438951/05/17

Bank: mBank/Multibank

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Bank ignoruje rolę Rejestru

Uwagi: Reklamacja dotyczy par. 15 ust. 2 pkt 2-7 umowy kredytu hipotecznego, wpisanego przez UOKiK do rejestru klauzul niedozwolonych pod poz. 6070.

v1-05075934266/05/17

Sprawa: 05075934266/05/17

Bank: mBank/Multibank

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Bank ignoruje rolę Rejestru

Uwagi: Reklamacja dotyczy par. 14 ust. 1 pkt 8 umowy kredytu hipotecznego, wpisanego przez UOKiK do rejestru klauzul niedozwolonych pod poz. 6069.

v1-05080144959/05/17

Sprawa: 05080144959/05/17

Bank: mBank/Multibank

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Bank ignoruje rolę Rejestru

Uwagi: Reklamacja dotyczy par. 22 umowy kredytu hipotecznego, wpisanego przez UOKiK do rejestru klauzul niedozwolonych pod poz. 3172, 3173 i 3291.

v1-05124510547/05/17

Sprawa: 05124510547/05/17

Bank: PKO BP/Nordea

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Nieprawidłowe zaświadczenie

Uwagi:

v1-05145013135/05/17

Sprawa: 05145013135/05/17

Bank: mBank/Multibank

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: NWW

Uwagi: Na dwie reklamacje odpowiedzieli jeden raz. I po terminie 30 dni, mimo że jest inna data na dokumencie.

v1-05153808111/05/17

Sprawa: 05153808111/05/17

Bank: mBank/Multibank

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Oprocentowanie

Uwagi: Brak Podstawy prawnej. Też po terminie 30 dni.

v1-05154616827/05/17

Sprawa: 05154616827/05/17

Bank: mBank/Multibank

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Oprocentowanie

Uwagi: Nie dosłałam odpowiedzi ))

v1-06053558362/05/17

Sprawa: 06053558362/05/17

Bank: BPH GE Money

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Inne

Uwagi:

v1-06053735817/05/17

Sprawa: 06053735817/05/17

Bank: BPH GE Money

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Inne

Uwagi:

v1-06071814982/05/17

Sprawa: 06071814982/05/17

Bank: BPH GE Money

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi: Poprawione pliki (omyłkowo pierwotnie usunałem numer umowy kredytowej) do zgłoszenia 05071818381/05/17 Dotyczy: BPH GE Money Rok: 2016

v1-06074142417/05/17

Sprawa: 06074142417/05/17

Bank: BPH GE Money

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi: Niedorzeczne twierdzenie Banku, iź odbyły się negocjacje indywidualne wzorca umownego!

v1-06113817811/05/17

Sprawa: 06113817811/05/17

Bank: PKO BP/Nordea

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: NWW

Uwagi:

v1-06114208831/05/17

Sprawa: 06114208831/05/17

Bank: PKO BP/Nordea

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi:

v1-06114323264/05/17

Sprawa: 06114323264/05/17

Bank: PKO BP/Nordea

Rok reklamacji: 2017

Kategoria:

Uwagi:

v1-07181012275/05/17

Sprawa: 07181012275/05/17

Bank: BPH GE Money

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi: Dzień dobry.Reklamacja i odpowiedż banku w jednym pliku.

v1-07173510214/05/17

Sprawa: 07173510214/05/17

Bank: PKO BP/Nordea

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi: Napisałem odwołanie na odpowiedź do Rzecznika Klienta PKO BP

v1-08102551438/05/17

Sprawa: 08102551438/05/17

Bank: mBank/Multibank stary portfel

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Inne

Uwagi: Ping-pong z mbankiem dotyczący formy i terminów odpowiedzi. mBank "odpowiedział" po terminie, zupełnie nie na temat mojej reklamacji, ignoruje ustawę o reklamacjach i kłamie, że już odpowiedział.

v1-08101326918/05/17

Sprawa: 08101326918/05/17

Bank: Millenium

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: NWW

Uwagi:

v1-08103518271/05/17

Sprawa: 08103518271/05/17

Bank: Millenium

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: NWW

Uwagi:

v1-08110008628/05/17

Sprawa: 08110008628/05/17

Bank: Millenium

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: NWW

Uwagi:

v1-08110821961/05/17

Sprawa: 08110821961/05/17

Bank: Millenium

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi: Kilka stron reklamacji nie pozwala na wgranie całości

v1-08112733401/05/17

Sprawa: 08112733401/05/17

Bank: Millenium

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Inne

Uwagi:

v1-08113032891/05/17

Sprawa: 08113032891/05/17

Bank: mBank/Multibank stary portfel

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Inne

Uwagi: "W tym wątku poruszany jest problem regulaminu udzielania kredytów hipotecznych. W umowie jest napisane: \n\\"§ 27 1) Intergralną część Umowy stanowi \\"regulamin udzielania kredytów i pozyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach mPlanów\\". Kredytobiorca oświadcza, że zapoznał się z niniejszym dokumentem i uznaje jego wiążący charakter. \na w paragrafie 26 jest napisane:\n\\"Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności (...)\\"\nW regulaminie nie ma mowy o możliwości jego zmiany (ten zapis został wprowadzony później)\n\nmbank ignoruje te zapisy i zmienił regulamin wielokrotnie - w tym dla mnie oczywiście. Prośba o wyjaśnienie tej go postępowania i skandaliczne odpowiedzi są w tym zawarte."

v1-08113614858/05/17

Sprawa: 08113614858/05/17

Bank: Millenium

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: CKK oraz RRSO

Uwagi: Sankcja kredytu darmowego. Bank kłamie w odpowiedzi na reklamację ,że wyliczył CKK i RRSO prawidłowo

v1-08115523582/05/17

Sprawa: 08115523582/05/17

Bank: mBank/Multibank stary portfel

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Oprocentowanie

Uwagi: Zgodnie z kategorią - stary portfel, mbank oprocentowanie - jak mam to policzyć, gdyż bank twierdzi, że rozsądny klient jest w stanie policzyć oprocentowanie kredytu. bank oczywiście odmawia udzielenia odpowiedzi.

v1-08123922342/05/17

Sprawa: 08123922342/05/17

Bank: mBank/Multibank stary portfel

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Inne

Uwagi: "w reklamacji są zawarte pytania o podstawy prawne udzielenia kredytu. Odpowiedzi są żenujące, po terminach i nie na temat. Nawet w pewnym momencie stworzyli nowy numer, gdyż mi nie odpowiedzieli i mogłem tylko nową reklamację złożyć. \n\nJest tam również wątek o rozwiązaniu umowy w związku z brakiem odpowiedzi i przyznaniem mi w ten sposób racji."

v1-08140738183/05/17

Sprawa: 08140738183/05/17

Bank: mBank/Multibank stary portfel

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Wartość długu

Uwagi: W związku z brakiem odpowiedzi na reklamację, w której była propozycja rozliczenia długu, a tym samym przyznaniem mi racji składałem reklamacje dotyczące bezprawnego straszenia windykacją.

v1-08155716284/05/17

Sprawa: 08155716284/05/17

Bank: BPH GE Money

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi: Bank w odpowiedzi na reklamację stosuje odpowiedzi wprowadzające w błąd oraz niezgodne z prawdą ignorując prawo wyrażone ustawą kodeks cywilny

v1-08160500577/05/17

Sprawa: 08160500577/05/17

Bank: BPH GE Money

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi: Bank nie przedstawia w odpowiedziach stanu faktycznego co jest sprzeczne z Ustawą o rozpatrywaniu reklamacji i o Rzeczniku Finansowym, jednocześnie wprowadza w błąd niezgodnymi z prawdą odpowiedziami.

v1-08161138858/05/17

Sprawa: 08161138858/05/17

Bank: BPH GE Money

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Bank ignoruje rolę Rejestru

Uwagi: Bank ignoruje decyzje Prezesa UOKiK oraz Rejestr UOKiK o twierdzi niezgodnie z prawdą, iż zryczałtowana opłata za monit odzwierciedla koszty rzeczywiste ponoszone przez Bank. Bank obarcza klienta kosztami prowadzenia swojej działalności (kosztami windykacji) oraz odmawia zwrotu opłaty za monit.

v1-08161208993/05/17

Sprawa: 08161208993/05/17

Bank: PKO BP/Nordea

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Nieprawidłowe zaświadczenie

Uwagi:

v1-08162613612/05/17

Sprawa: 08162613612/05/17

Bank: BPH GE Money

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Inne

Uwagi: Odpowiedzi niezgodne z prawdą oraz wprowadzające w błąd.

v1-08163036736/05/17

Sprawa: 08163036736/05/17

Bank: BPH GE Money

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Bank ignoruje rolę Rejestru

Uwagi: Bank ma za nic zapisy Rejestru UOKiK.

v1-08165522733/05/17

Sprawa: 08165522733/05/17

Bank: BPH GE Money

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi:

v1-08170940832/05/17

Sprawa: 08170940832/05/17

Bank: BPH GE Money

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Inne

Uwagi: "Bank ignoruje prawo wyrażone w ustawie kodeks cywilny i stawia zapisy umowy kredytowej ponad prawo: \\"Odnosząc się do kolejnej kwestii, przy której odwołuje się Pan do art. 463 Kodeksu cywilnego w brzmieniu: „Jeżeli wierzyciel odmawia pokwitowania, dłużnik może powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia albo złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego”, uprzejmie informuję że w wspomnianym artykule jest mowa o opłacie za wykonaną usługę. W rozważanej kwestii ww. usługa nie została zrealizowana z uwagi na niepoprawnie złożoną dyspozycję. Natomiast zgodnie z wiążącą obie Strony Umową kredytu zobowiązał się Pan do terminowej spłaty zobowiązania. Zatem nieterminowa spłata zobowiązania wiąże \nsię z naruszeniem warunków umowy przez Kredytobiorcę. \\""

v1-08173701175/05/17

Sprawa: 08173701175/05/17

Bank: BPH GE Money

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Wartość długu

Uwagi: "Zapisy umowy mówią o zobowiązaniu kredytobiorcy (długu) literalnie jako o zwrocie kwoty wykorzystanego kredytu \\"§ 1 \n1. Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie 243 800,00 złotych polskich (słownie: dwa *cztery * trzy * osiem * zero * zero * przecinek *zero* zero* złotych polskich). indeksowanego kursem CHF zwanego dalej \\"Kredytem\\", na warunkach określonych w Umowie, a Kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania Kredytu zgodnie z postanowieniami Umowy, zwrotu kwoty wykorzystanego Kredytu wraz z odsetkami, w terminach oznaczonych w Umowie oraz zapłaty Bankowi prowizji, opłat i innych należności wynikających z Umowy.\\". Zgodnie z art. 385. § 2 k.c „Wzorzec umowy powinien być sformułowany jednoznacznie i w sposób zrozumiały. Postanowienia niejednoznaczne tłumaczy się na korzyść konsumenta.\\" co jednak dla Banku nie ma znaczenia i dla niego kwota do zwrotu to saldo indeksowane do CHF co jest sprzeczne z przytoczonym zapisem Umowy."

v1-09070541345/05/17

Sprawa: 09070541345/05/17

Bank: mBank/Multibank

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Inne

Uwagi: przedsądowe wezwanie do zapłaty

v1-09105829922/05/17

Sprawa: 09105829922/05/17

Bank: Raiffeisen / Polbank

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Inne

Uwagi: reklamacja antyspreadowa

v1-09110429944/05/17

Sprawa: 09110429944/05/17

Bank: Raiffeisen / Polbank

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi: reklamacja podwyższonej marży

v1-09110949313/05/17

Sprawa: 09110949313/05/17

Bank: Raiffeisen / Polbank

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Inne

Uwagi: reklamacja brak podstawy prawnej

v1-09120613462/05/17

Sprawa: 09120613462/05/17

Bank: BGŻ

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: NWW

Uwagi:

v1-10133232481/05/17

Sprawa: 10133232481/05/17

Bank: Raiffeisen / Polbank

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi: W odpowiedzi na przesłaną reklamację oraz późniejszą moje uwagi do odpowiedzi Banku, Raiffeisen/POLBANK uznaje reklamację jako bezzasadną, jako argument podając fakt iż UOKiK nie wpisał żadnych klauzul Raiffeisen do rejestru, i nieważne są żadne argumenty. Korespondencja z tym bankiem przypomina grę w pomidora, niezależnie od stawianego pytania i przedstawianej argumentacji Bank odpowiada „pomidor”.

v1-10153011984/05/17

Sprawa: 10153011984/05/17

Bank: Raiffeisen / Polbank

Rok reklamacji: 2015

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi: rozerzona skuteczność rejestru

v1-10153211896/05/17

Sprawa: 10153211896/05/17

Bank: Raiffeisen / Polbank

Rok reklamacji: wcześniej niż 2013

Kategoria: Inne

Uwagi: podzwyższenie marży z uwagi na LTV

v1-11185816458/05/17

Sprawa: 11185816458/05/17

Bank: PKO BP/Nordea

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi:

v1-12091351162/05/17

Sprawa: 12091351162/05/17

Bank: BPH GE Money

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Bank ignoruje rolę Rejestru

Uwagi: Bank pomimo przedstawieniu mu szeregu argumentów na bezprawność zastosowanej klauzuli tożsamej do klauzuli 5622 Rejestru UOKiK ignoruje rolę Rejestru oraz prawa wyrażonego ustawami (k.c, uokk)

v1-12092821279/05/17

Sprawa: 12092821279/05/17

Bank: BPH GE Money

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Bank ignoruje rolę Rejestru

Uwagi: Odpowiedź niezgodna z prawdą, co do klauzul w Rejestrze UOKiK.

v1-13125332891/05/17

Sprawa: 13125332891/05/17

Bank: Raiffeisen / Polbank

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Inne

Uwagi:

v1-13144135262/05/17

Sprawa: 13144135262/05/17

Bank: BPH GE Money

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi: W załączeniu 3 reklamacje, plik BPH 3-reklamacje Brak podstawy do zawarcia umowy, antyspredowa.pdf wysyłane kolejno 24.01.2017, 30.01.2017 oraz 08.02.2017 r. na wszystkie 3 otrzymałem jedną zbiorczą odp. banku.

v1-15152841592/05/17

Sprawa: 15152841592/05/17

Bank: PKO BP/Nordea

Rok reklamacji: 2017

Kategoria:

Uwagi:

v1-15181857688/05/17

Sprawa: 15181857688/05/17

Bank: mBank/Multibank stary portfel

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi:

v1-15182213581/05/17

Sprawa: 15182213581/05/17

Bank: mBank/Multibank stary portfel

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi:

v1-16181527252/05/17

Sprawa: 16181527252/05/17

Bank: PKO BP/Nordea

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Kredyt darmowy

Uwagi: reklamacje wraz z odpowiedziami dot. CKK i RSSO- podanych błędów w umowie kredytowej oraz wezwanie- kredyt darmowy

v1-18162405305/05/17

Sprawa: 18162405305/05/17

Bank: mBank/Multibank

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi:

v1-21111111971/05/17

Sprawa: 21111111971/05/17

Bank: PKO BP/Nordea

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Inne

Uwagi: ponownie

v1-21124926448/05/17

Sprawa: 21124926448/05/17

Bank: mBank/Multibank stary portfel

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Bank ignoruje rolę Rejestru

Uwagi: "REK507674050 - 10.05.2017 - Wyjaśnienia mBank do RF\nWzywam bank do potwierdzenia, że klauzule znajdujące się w umowie identyczne z wpisanymi do Rejestru UOKiK nie wiążą stron. \n\nDokument zawiera odpowiedź banku na kolejne pytania RF. \n\nOpis sprawy znajduje się także tutaj: http://reklamacjembank.blogspot.com/2016/07/rek507674050-oprotestowanie-odpowiedzi.html"

v1-21125237148/05/17

Sprawa: 21125237148/05/17

Bank: mBank/Multibank stary portfel

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Wartość długu

Uwagi: "Wykonanie umowy zgodnie z prawem z dnia zawarcia umowy. Wyrażenie długu w pieniądzu obcym, wyrażenie harmonogramu w pieniądzu obcym. \n\nDokument zawiera odpowiedź banku na kolejne pytania RF. \n\nOpis sprawy znajduje się także tutaj: http://reklamacjembank.blogspot.com/2016/07/rek894850873-oprotestowanie-odpowiedzi_38.html"

v1-21125341787/05/17

Sprawa: 21125341787/05/17

Bank: mBank/Multibank stary portfel

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Wartość długu

Uwagi: "Reklamacja kwoty długu wyrażonego w systemie transakcyjnym w związku z wcześniejszą spłatą długu. \n\nDokument zawiera odpowiedź banku na kolejne pytania RF."

v1-21125436391/05/17

Sprawa: 21125436391/05/17

Bank: mBank/Multibank stary portfel

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Bank ignoruje rolę Rejestru

Uwagi: "Nienależnie pobrane kwoty pieniężne w związku z klauzulami indeksacyjnymi wpisanymi do Rejestru UOKiK. \n\nDokument zawiera odpowiedź banku na kolejne pytania RF."

v1-21125518156/05/17

Sprawa: 21125518156/05/17

Bank: mBank/Multibank stary portfel

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: NWW

Uwagi: "Nienależnie pobrane kwoty pieniężne w związku z klauzulą NWW wpisaną do Rejestru UOKiK. \n\nDokument zawiera odpowiedź banku na kolejne pytania RF. \n\nOpis sprawy znajduje się także tutaj: http://reklamacjembank.blogspot.com/2017/02/rek146512650-oprotestowanie-odpowiedzi.html"

v1-25190141371/04/17

Sprawa: 25190141371/04/17

Bank: mBank/Multibank stary portfel

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi: "Wzywam bank do potwierdzenia, że klauzule znajdujące się w umowie identyczne z wpisanymi do Rejestru UOKiK nie wiążą stron. \n\nAktualnie procedowane przez RF.\n\nOpis sprawy znajduje się także tutaj: http://reklamacjembank.blogspot.com/2016/07/rek507674050-oprotestowanie-odpowiedzi.html"

v1-25195624286/04/17

Sprawa: 25195624286/04/17

Bank: mBank/Multibank stary portfel

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Wartość długu

Uwagi: "Wykonanie umowy zgodnie z prawem z dnia zawarcia umowy. Wyrażenie długu w pieniądzu obcym, wyrażenie harmonogramu w pieniądzu obcym. \n\nProcedowane przez RF.\n\nOpis sprawy znajduje się także tutaj: http://reklamacjembank.blogspot.com/2016/07/rek894850873-oprotestowanie-odpowiedzi_38.html"

v1-25195951355/04/17

Sprawa: 25195951355/04/17

Bank: mBank/Multibank stary portfel

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Bank ignoruje rolę Rejestru

Uwagi: "Nienależnie pobrane kwoty pieniężne w związku z klauzulami indeksacyjnymi wpisanymi do Rejestru UOKiK. \n\nProcedowane przez RF."

v1-25200118511/04/17

Sprawa: 25200118511/04/17

Bank: mBank/Multibank stary portfel

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Wartość długu

Uwagi: Wartość długu przewyższa wartość pożyczki.

v1-25200401832/04/17

Sprawa: 25200401832/04/17

Bank: mBank/Multibank stary portfel

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: NWW

Uwagi: "Nienależnie pobrane kwoty pieniężne w związku z klauzulą NWW wpisaną do Rejestru UOKiK. \n\nProcedowane przez RF.\n\nOpis sprawy znajduje się także tutaj: http://reklamacjembank.blogspot.com/2017/02/rek146512650-oprotestowanie-odpowiedzi.html"

v1-25200720926/04/17

Sprawa: 25200720926/04/17

Bank: mBank/Multibank stary portfel

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Wartość długu

Uwagi: Procedowane przez RF.

v1-25202021176/04/17

Sprawa: 25202021176/04/17

Bank: mBank/Multibank stary portfel

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Oprocentowanie

Uwagi:

v1-26072420973/04/17

Sprawa: 26072420973/04/17

Bank: mBank/Multibank

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: NWW

Uwagi: Zalaczona reklamacja byla wyslana mailowo taka sama droga dostalam odpowiedz. W tresci reklamacji widac ze pierwsza reklamacja zostala calkowicie zignorowana - odpowiedz byla sztampowa, nikt nie ustosunkowal sie do zadanych przeze mnie pytan, dlatego je ponowilam. Na zolto zaznaczylam wg mnie glowny problem reklamacji Prosbe przeslania dowodow ze bylismy strona ubezpieczenia NWW oraz odmowe i potwierdzenie ze nie bylismy strona - Poza tym nie zgadzaja mi sie wyliczenia -Ustalajac kwote wymaganego przez bank WW wyrazona w CHF bank uzyl kursu ktory nie byl ani kursem z dnia wyplaty kredytu ani nie znalazlam takiego kursu w histrorii kursu (kwota ta zostala zawyzona na moja niekorzysc)

v1-26102210805/04/17

Sprawa: 26102210805/04/17

Bank: Millenium

Rok reklamacji: 2014

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi:

v1-26132319311/04/17

Sprawa: 26132319311/04/17

Bank: BZ WBK

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Inne

Uwagi:

v1-26135254922/04/17

Sprawa: 26135254922/04/17

Bank: BZ WBK

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Inne

Uwagi:

v1-26141910971/04/17

Sprawa: 26141910971/04/17

Bank: mBank/Multibank stary portfel

Rok reklamacji: 2015

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi: Do odpowiedzi mB na tę reklamacji jest moja replika, przyjeta przez mB jako kolejna reklamacja nr 5408 (wysyłam oddzielnie)

v1-26143016842/04/17

Sprawa: 26143016842/04/17

Bank: mBank/Multibank stary portfel

Rok reklamacji: 2015

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi: "mBank oczywiście nadpłaconych części rat nie zwrócił, w wyniku czego sprawę kontynuowałem w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieścia, uzyskując w grudniu 2016 r. korzystny dla mnie wyrok, sygn. akt VIII C 1698/15 (niepublikowany) o zapłatę kwoty (skorygowanej w wyniku błędu obliczeniowego do) 15.832,91 zł. z odsetkami ustawowymi.\nmBank złożył apelację, która wraz z moją odpowiedzią lada dzień trafi do Sądu Okręgowego.\nJW"

v1-26145219297/04/17

Sprawa: 26145219297/04/17

Bank: Deutsche Bank

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Tabele walut

Uwagi:

v1-26154015386/04/17

Sprawa: 26154015386/04/17

Bank: mBank/Multibank stary portfel

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: CKK oraz RRSO

Uwagi: ZNOWU WYSYŁAM MISZ-MASZ..

v1-27085017197/04/17

Sprawa: 27085017197/04/17

Bank: BPH GE Money

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi: Bank kłamie, że konsument wynegocjował indywidualnie zapisy w umowach w związku z czym bank nie ma obowiązku usuwania skutków zapisów niezgodnych z prawem.

v1-27155758175/04/17

Sprawa: 27155758175/04/17

Bank: PKO BP/Nordea

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Wartość długu

Uwagi: Ponownie przesyłam - pliki odpowiedzi banku zostały scalone w jeden.

v1-27184533552/04/17

Sprawa: 27184533552/04/17

Bank: BPH GE Money

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi: Bank spóźnił odpowiedź i dopuścił się manipulacji wysyłając w tym samym terminie informację o wymaganych dodatkowych ustaleniach oraz zdawkową odpowiedź odmowną bez uzasadnienia.

v1-27194639648/04/17

Sprawa: 27194639648/04/17

Bank: Raiffeisen / Polbank

Rok reklamacji: 2015

Kategoria: Inne

Uwagi:

v1-27195241407/04/17

Sprawa: 27195241407/04/17

Bank: Raiffeisen / Polbank

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Inne

Uwagi: Reklamacja podstawy prawnej kredytu

v1-27195309659/04/17

Sprawa: 27195309659/04/17

Bank: BZ WBK

Rok reklamacji: 2015

Kategoria: Nieprawidłowe zaświadczenie

Uwagi: "Witam, \nwe wniosku m.in. poprosilam Bank o:\n\n1.\tPotwierdzenie wysokosci i daty wyplaty kredytu (kazdej transzy) w walucie polskiej\n\nOtrzymalam nastepujaca odpowiedz z Banku, ze: uruchomienie kredytu nastapilo po przeliczeniu wedlug zasad okreslonych w umowie w dn. 10.10.2008 w kwocie 95.051,63 PLN”\n\nBrakuje informacji o dacie wyplaty kredytu ( kazdej transzy o ktora zlozylam wniosek \nKiedy i jaka kwota ? – brak odpowiedzi !\n\n2.\tPotwierdzenie wysokosci w (PLN) i daty naliczenia innych naleznosci zwiazanych z kredytem niewliczonych do transz, ale skladajacych sie na zadluzenie kredytobiorcy (tj. wliczonych do salda kredytu).\n\nOtrzymalam nastepujaca odpowiedz z Banku, ze: “Bank nie stosowal podwyzszonej marzy kredytu, zastosowanej w zwiazku z uruchomieniem przed Bank kredytu przed jego uprawomocnieniem sie wpisu hipoteki do ksiegi wieczystej nieruchomosci (ograniczonego prawa rzeczowego stanowiacego przedmiot zabezpieczenia kredytu”.\n\nW osobnym pismie w zupelnie innej korespondencji na moja reklamacje o \\"nieoznaczona kwote kredytu\\" Bank w Reklamacji BZWBK/014713/16 z dnia 11 lutego 2016 odpisal, ze zabezpieczenie roszczen Banu stanowi:\n-\tHipoteka zwykla w kwocie 41.682,00 CHF\n-\tHipoteka kaucyjna do kwoty 2.952,54 CHF obejmujacej odsetki obliczone za okres dwoch lat od kwoty udzielonego kredytu na zabezpieczenie splaty odsetek.\n----------------------------------------------------------------------------------------\n\nBank w odpowiedzi na moj wniosek o \\"wydanie dokumentow i udzielenie informacji\\" z dnia 28.05.2015\n – nie wykazal kwoty hipoteki kaucyjnej ! to informacja klamliwa, ze kwota nie byla wliczona do salda inne naleznosci\n- nie przekazal informacji o 2 transzach z datami ich wykonania\n\nZa wniosek zaplacilam 50 zl.\nPozdrawiam\nBozena Golz\nbozenagolz /at/ wp.pl"

v1-27195748384/04/17

Sprawa: 27195748384/04/17

Bank: Raiffeisen / Polbank

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Inne

Uwagi: Reklamacja niedostępności wyciągów historycznych

v1-28084018994/04/17

Sprawa: 28084018994/04/17

Bank: Raiffeisen / Polbank

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi:

v1-28130214661/04/17

Sprawa: 28130214661/04/17

Bank: BPH GE Money

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Oprocentowanie

Uwagi:

v1-28150528188/04/17

Sprawa: 28150528188/04/17

Bank: BZ WBK

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Inne

Uwagi: "Dziękuję za pracę dla wspólnego dobra Złotówkowiczów.\nMój bankster w odpowiedzi na reklamację nawet nie zmienił do końca treści pisma\\" pomidor\\" bo na dole odpowiedzi jest inny numer umowy niż mojej 72 1500 etc.\nPozdrawiam - Piotr Pirowski."

v1-28161008473/04/17

Sprawa: 28161008473/04/17

Bank: PKO BP/Nordea

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: NWW

Uwagi:

v1-28161343704/04/17

Sprawa: 28161343704/04/17

Bank: PKO BP/Nordea

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Inne

Uwagi:

v1-28183428137/04/17

Sprawa: 28183428137/04/17

Bank: Deutsche Bank

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi: "Każdy plik zawiera reklamację plus odpowiedź banku.Załączone pliki dotyczą jednej reklamacji z dnia 31.01.2017 -numer sprawy 326812.\nDrugi plik oznaczony 15.03.2017.328968 jest odpowiedzią na odpowiedź banku na reklamację z 31.01.2017 roku oraz zawiera pismo z dnia 5.04.2017 roku ,w którym przesłałam bankowi stanowisko Prezesa UOKiK z 8.03.2017 roku wydane w sprawie IC 521/15 toczącej się przed Sądem Okręgowym w Warszawie p-ko Deutsche Bankowi.Ponadto ten plik zawiera kolejną odpowiedź banku ,w którym Bank stanowczo zaprzecza ,że umowa o kredyt denominowany zawiera niedozwolone klauzule.\nMoje reklamacje dotyczyły także: zmiennego oprocentowania, zaniżonego całkowitego kosztu kredytu, tabel walutowych, opłat za sporządzenie harmonogramu dotychczasowej spłaty mojego kredytu."

v1-28193104827/04/17

Sprawa: 28193104827/04/17

Bank: PKO BP/Nordea

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi: "Dzień dobry\nReklamacja dotyczyła nieuczciwych praktyk rynkowych i klauzul niedozwolonych stosowanych przez PKO BP.\n\nPozdrawiam"

v1-28195951574/04/17

Sprawa: 28195951574/04/17

Bank: BPH GE Money

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: NWW

Uwagi:

v1-28200144168/04/17

Sprawa: 28200144168/04/17

Bank: BPH GE Money

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: NWW

Uwagi: bank nie chce przyznać, że opłata manipulacyjna jest pobierana na pokrycie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego i twierdzi, że opłata stanowi dodatkową rekompensatę dla Banku za ponoszone ryzyko (wbrew art. 110 pb)