Szukaj w dokumentach

v1-01092506339/05/17

Sprawa: 01092506339/05/17

Bank: Raiffeisen / Polbank

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi: Reklamacja podstawy prawnej udzielenia kredytu

v1-01092811794/05/17

Sprawa: 01092811794/05/17

Bank: Raiffeisen / Polbank

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Inne

Uwagi: Reklamacja umowy kredytu

v1-01093025301/05/17

Sprawa: 01093025301/05/17

Bank: Raiffeisen / Polbank

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Inne

Uwagi: Reklamacja brak podstawy prawnej do zawarcia umowy o kredyt

v1-01171436788/05/17

Sprawa: 01171436788/05/17

Bank: Deutsche Bank

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Inne

Uwagi: "Moja reklamacja dotyczyła wyliczenia raty oraz zażądałam doręczenia szczegółowej historii spłaty mojego kredytu. Bank nie doręczył historii spłaty i wskazał na Tabelę opłat i prowizji ,w której opłata za sporządzenie historii spłaty jest rażąco wygórowana .Ponownie zażądałam historii spłaty kredytu w przesłanej do Państwa reklamacji z dnia 31.01.2017 roku oraz w ponownej reklamacji na odpowiedź banku z dnia 15.03.2017 roku, w odpowiedzi bank ponownie powołał się na Tabelę opłat i prowizji ,którą dołączyłam do reklamacji ,którą obecnie przesyłam.\nKoszty sporządzenia historii spłaty kredytu to: 200 zł za pierwsze 12 miesięcy i po 100 zł za każde rozpoczęte 12 miesięcy."

v1-01181124774/05/17

Sprawa: 01181124774/05/17

Bank: PKO BP/Nordea

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Oprocentowanie

Uwagi: Sposób obliczania odsetek bank skrzetnie chroni, nie ujawnia stosowany wzór do wyliczeń anie nie podaje zasade i metod obliczania odstek

v1-01192924652/05/17

Sprawa: 01192924652/05/17

Bank: PKO BP/Nordea

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Inne

Uwagi:

v1-01202551205/05/17

Sprawa: 01202551205/05/17

Bank: mBank/Multibank stary portfel

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi: Mimo prawomocnego wyroku jak również przekroczenia czasu na odpowiedz na reklamację bank nie odpowiada na pytania oraz zupełnie ignoruje przepisy polskiego prawa.