Szukaj w dokumentach

v1-08102551438/05/17

Sprawa: 08102551438/05/17

Bank: mBank/Multibank stary portfel

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Inne

Uwagi: Ping-pong z mbankiem dotyczący formy i terminów odpowiedzi. mBank "odpowiedział" po terminie, zupełnie nie na temat mojej reklamacji, ignoruje ustawę o reklamacjach i kłamie, że już odpowiedział.

Spis plikow

1. rek379645858-dotyczy-terminów-i-formy-korespondencji-z-bankiem | Skan


rek379645858-dotyczy-terminów-i-formy-korespondencji-z-bankiem

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) REK379645858 - dotyczy braku odpowiedzi na pytania i pytania dotyczące formy i terminu odpowiedzi.
...
(3) Krótkie wyjaśnienie - reklamacji wysłałem im bardzo dużo ciągu ostatniego roku, ale w końcu zamiast odpowiedzieć na zadane pytania odpowiedzieli hurtem na wszystko. Czyli nie odpowiedzieli na nic, tzw. „rżnięcie głupa” (w innym pliku PDF to się znajdzie)
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(4) Ale poniższa reklamacja odnosiła się d sposobu traktowania korespondencji i procedur w banku - czy reklamacja po terminie i w złej formie (email zamiast pisma pocztą) jest wg mbanku prawidłowo i zgodnie z ustawą udzieloną odpowiedzią. To zagadnienie do dzisiaj nie
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja

...
(5) jest rozstrzygnięte. Ta reklamacja została dołączona WBREW mojemu stanowisku pod inną reklamację o numerze REK379645858.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja

...
(6) Szanowni Państwo,
...
(7) Bank ma stanowcze i jednoznaczne stanowisko w sprawie korespondencji, z której wynika, że samo oświadczenie, że wysłaliście odpowiedź listem jest już doręczeniem odpowiedzi. Jest to jawne łamanie art 61. KC jak i art 6 KC gdyż nie mogłem z odpowiedziami się zapoznać.
--- Słowa kluczowe: oswiadczenie

...
(8) Pytanie nr 1 - czy są Państwu znane te paragrafy? Jak to ma się do skutecznego doręczenia odpowiedzi, która nigdy nie doszła, a raczej doszła po kilku miesiącach po kilkukrotnej interwencji?
...
(9) Zacytuję kilka Państwa zdań:
...
(10) 09.11.2016
...
(11) " odpowiedź na reklamację numer REK550048640 została udzielona w dniu 12.04.2016 pismem o sygnaturze DRY/1/PSR200077284/2016 i przesłana na Pana adres korespondencyjny podany do wiadomości banku listem ekonomicznym. Przedmiotowe pismo zostało przekazane firmie świadczącej usługi pocztowe. Informuję, iż bank nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za wykonane ww. usługi."
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(12) 10.10.2016
...
(13) "Nawiązując do kwestii formy wysyłki korespondencji (zwykła przesyłka pocztowa) informuję, że forma taka została wybrana ze względów praktycznych i dla wygody naszych Klientów. Nie ma przepisów prawnych regulujących powyższą kwestię w sposób nakazujący bankom wysyłanie dokumentacji przesyłkami poleconymi."
...
(14) Pytanie nr 2 - czy nadal Państwo podtrzymują te stanowisko?
...
(15) Opis sytuacji:
...
(16) Moja korespondencja została do Was wysłana w dniu 16.05.2016 a uznali Państwo, że nie muszą na nie odpowiadać.
...
(17) Monitowałem tę sytuację 4 lipca o godzinie 10: 55, natomiast dostałem odpowiedź dlaczego nie dostałem odpowiedzi 6 sierpnia o godzinie 07:43 (REK712953904) PO PONAD 30 DNIACH.
...
(18) --- Page 1 ---
...
(19) --- Page 2 ---
...
(20) Wiem, że - cytuję: "Pana wiadomość została zarejestrowana w dniu 07.07.2016 pod numerem reklamacji REKI 2953904 i od tej daty przyjęto bieg reklamacji." - to nie jest mój problem tylko Wasz.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja

...
(21) Cytuję odpowiedź od Państwa z dnia 12.08.2016 właśnie w tym temacie:
...
(22) "do wyznaczenia czasu odpowiedzi na Pana reklamację bierzemy pod uwagę datę jej wpływu.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(23) Data rejestracji reklamacji, to dzień kiedy fizycznie zarejestrowaliśmy Pana zgłoszenie i nadaliśmy mu numer, nie ma ona wpływu na date rozpatrzenia przez nas reklamacji." Jest to sensowne, gdyż czas przedłużania zarejestrowania był wynikiem Waszego bałaganu (poczta do wglądu, to było szokujące jak niekompetentnych pracowników macie).
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | reklamacja | reklamacja

...
(24) - Pytanie nr 3 - dlaczego uznają Państwo to jako odpowiedź, skoro minęło ponad 30 dni? na jakiej podstawie prawnej jest to uznane Przez Was jako odpowiedź spełniającą ustawowe wymagania?
--- Słowa kluczowe: podstawa_prawna

...
(25) Brak odpowiedzi w czasie ustawowym jest przyznaniem racji klientowi, u Was jest to przyznaniem się do tego, że list do Was dotarł, ale nie odpowiedzieliście nie niego.
...
(26) -Pytanie nr 4 - czy tak to wygląda z punktu widzenia ustawy o reklamacjach? Czy to nie oznacza, że "Art. 8. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w art. 6, a w określonych przypadkach terminu określonego w art. 7, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta."?
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(27) Dalszy ciąg listu z dnia 07.08.2016
...
(28) " W banku nie odnotowano wpływu pisma reklamacyjnego w tym terminie. Zwracam się z uprzejmą prośbą o ponowne przesłanie pisma, odpowiedź na kwestie w nim zawarte zostanie udzielona bez zbędnej zwłoki."
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(29) Ależ rzekomy brak wpływu pisma nie może być problemowy, gdyż - cytuję Państwa zdania i zamienię słowo bank na klient:
...
(30) "Przedmiotowe pismo zostało przekazane firmie świadczącej usługi pocztowe. Informuję, iż KLENT nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za wykonane ww. usługi." i drugie zdanie
...
(31) "Nie ma przepisów prawnych regulujących powyższą kwestię w sposób nakazujący KLIENTOM wysyłanie dokumentacji przesyłkami poleconymi".
...
(32) Pytanie nr 5 - Czy są osobne przepisy na korespondencję dla banków i inne dla klientów banków?
...
(33) Pytanie nr 6 - Czy stanowisko banku i moje stanowisko jako klienta może być takie samo? Jeżeli nie, proszę podać odpowiednie paragrafy.
...
(34) Próbowałem nadal ugodowo i odesłałem Wam JESZCZE raz to pismo i dostałem odpowiedź EMAILEM. Muszę zgadywać, że chodzi o pocztę z dnia 02.09.2016.
...
(35) Zadałem Wam pytania, na które jak zwykle nie dostałem odpowiedzi, powtórzę:
...
(36) Pytanie nr 7 - "Proszę wskazać w piśmie z dnia 16 maja br wniosek o odpowiedź w formie elektronicznej."
...
(37) Pytanie nr 8 - czy w związku z Ustawą o rzeczniku finansowym i reklamacjach "Art. 5.2. Odpowiedź, o której mowa w ust. 1, podmiot rynku finansowego może dostarczyć pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek klienta" - odpowiedź emaliowa spełnia
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | reklamacja

...
(38) --- Page 2 ---
...
(39) --- Page 3 ---
...
(40) wymagania wspomnianej ustawy wobec braku takiego zastrzeżenia w piśmie? Czy taką odpowiedź można uznać w świetle w/w ustawy?
...
(41) Pytanie nr 9 - czy to normalne, że odpowiedzi po terminie i w trybie pozaustawowym są przez Państwa uznawane jako prawidłowo udzielone? Czy to tylko taka praktyka wobec mojej osoby?
...
(42) Proszę zwrócić uwagę nie na treści pisma z dnia 15.06.2016, a na postępowanie banku wobec tego pisma!! Proszę nie odpowiadać i odnoście się do zawartości!! Proszę nie powoływać się na "merytoryczne odpowiedzi", gdyż one są po prostu niezgodnie np. z prawem bankowym. Łamiecie bezczelnie prawo odpowiedziami, dlatego też pomińmy "merytoryczną" zawartość Waszych odpowiedzi.
--- Słowa kluczowe: prawo_bankowe

...
(43) W innych reklamacjach nie odpowiedzieli państwo na te pytania.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(44) Będę bardzo skrupulatnie sprawdzał czy odpowiedzi na zadane tutaj pytania zostały udzielone. Dlatego też proszę, aby radosna twórczość Pani Sobieszuk nie była źródłem odpowiedzi, gdyż nie potrafi odpowiedzieć na zadane pytania i z treści nie wynika nic. Rozumiem politykę zatrudniania ludzi niepełnosprawnych umysłowo i to się chwali, ale Państwo potem to nazywają "udzieliliśmy odpowiedzi" a to nie jest prawda. Ktoś powinien sprawować merytoryczną opiekę nad takimi osobami.
...
(45) Łukasz ......
...
(46) (Później poprosiłem o wysyłkę w formie email)
...
(47) Jak napisałem wcześniej - te dwie niezależnie reklamacje POŁĄCZYLI TO W JEDNĄ REKLAMACJĘ REK379645858. Ma to potem swoje dalsze konsekwencje
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja

...
(48) Dzień dobry,
...
(49) dodałam treść przesłanej korespondencji do Pana reklamacji REK379645858.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(50) W najkrótszym możliwym terminie przekażemy Panu odpowiedź.
...
(51) Zgłoszenie rozpatrzymy standardowo w ciągu 30 dni. Maksymalny czas rozwiązania reklamacji złożonej od dnia 11.10.2015r. nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia jej otrzymania.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(52) (...)
...
(53) Z pozdrowieniami Monika Pietrzyk
...
(54) Biuro Obsługi Klientów
...
(55) No to moje działanie -
...
(56) Dzień dobry,
...
(57) zapewniam, że odpowiadamy na wszystkie pytania. Zarejestrowanie drugiej reklamacji dotyczącej tego samego aspektu nic nie wniesie do sprawy.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(58) --- Page 3 ---
...
(59) --- Page 4 ---
...
(60) Z pozdrowieniami Aleksandra Wróbel Biuro Obsługi Klientów
...
(61) Ja znowu -
...
(62) Moje doświadczenie wskazuje, że nie odpowiadacie na pytania. Zapewnienie bez pokrycia w faktach.
...
(63) Dzień dobry,
...
(64) dołączyłam Pana wiadomość do reklamacji. (...)
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(65) Z pozdrowieniami Karolina Strzelecka Biuro Obsługi Klientów
...
(66) Moja adnotacja - czy umiejętność czytania jest poza zakresem obowiązków pracowników mBanku? No nic., czekamy na odpowiedź
...
(67) a oto „odpowiedź” - PO DWÓCH MIESIĄCACH BRAKINFORMACJI O PRZEDŁUŻAJĄCYEJ SIĘ PROCEDURZE.
...
(68) Sobota, 18 Lutego 2017 11:57 Dzień dobry,
...
(69) w odwołaniu do reklamacji powołuje się Pan na brak odpowiedzi na pytania dotyczące braku podstawy do zawarcia umowy o kredyt waloryzowany walutą oraz stosowania przez Nas zapisów abuzywnych.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | umowa | kredyt_waloryzowany | stosowanie_postanowien | klauzula_niedozwolona

...
(70) Przesyłaliśmy wielokrotnie nasze stanowisko w ww. sprawie, pocztą tradycyjną jaki i elektroniczną.
...
(71) Pana pismo datowane na 10.03.2016, (otrzymane przez Nas 15.03.2016) oraz pismo z 16.05.2016, jest kontynuacją kwestii podnoszonych wcześniej tj braku podstaw
...
(72) prawnych do zawarcia umowy kredytowej.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(73) --- Page 4 ---
...
(74) --- Page 5 ---
...
(75) Na pismo które wpłynęło do Nas 15.03.2016, odpowiedzieliśmy 12.04.2016 pismem 0 sygnaturze DRY/1/PSR200077284/2016 (REK550048640).
...
(76) Poniżej przesyłam, również ponownie korespondencję z maja 2016:
...
(77) „25 maja 2016 10:21:28
...
(78) Temat: Odp: Odp: Odp: Rozwiązanie reklamacji REK743171156
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(79) Szanowni Państwo,
...
(80) (nadal proszę o odpowiedź w wersji elektroincznej)
...
(81) w uzupełnieniu do moich zastrzeżeń odnośnie klauzul niedozwolonych pragnę dopisać jeszcze kilka zapisów prawnych, Kodeks postępowania cywilnego, ze stron sejmowych:
--- Słowa kluczowe: klauzula_niedozwolona

...
(82) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU 19640430296 cały dział DZIAŁ IVB,
...
(83) jest ciekawy, ważny dla rozpatrywanej sprawy i - co najważniejsze - OBOWIĄZUJĄCY zapis: Art. 479(43). Wyrok prawomocny ma skutek wobec osób trzecich od chwili wpisania
--- Słowa kluczowe: art.479art. | wyrok_prawomocny

...
(84) uznanego za niedozwolone postanowienia wzorca umowy do rejestru, o którym mowa w art. 479(45) § 2.
--- Słowa kluczowe: postanowienie_wzorca_umowy | rejestr_klauzul_niedozwolonych | art.479art.

...
(85) 1przytoczmy ten zapis:
...
(86) Art. 479(45).
--- Słowa kluczowe: art.479art.

...
(87) § 2. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi, na podstawie wyroków, o których mowa w § 1, rejestr postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone.
--- Słowa kluczowe: konsument | rejestr_klauzul_niedozwolonych | wzorzec_umowy

...
(88) § 3. Rejestr, o którym mowa w § 2, jest jawny.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(89) Tak więc z tych zapisów WPROST WYNIKA, że "wyrok prawomocny ma skutek wobec osób trzecich". Tym samym mam uznane, że w mojej umowie są zapisy niedozwolone,
--- Słowa kluczowe: wyrok_prawomocny | umowa

...
(90) niezależnie od Państwa interpretacji. A jeżeli mam uznane, że mam w umowie zapis niedozwolony to taki zapis mnie nie obowiązuje, nieprawdaż?
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(91) z poważaniem Łukasz23
...
(92) 23 czerwca 2016 06:52:23
...
(93) Adres:-----
...
(94) Tytuł: Rozwiązanie reklamacji REK743171156
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(95) Dzień dobry,
...
(96) orzeczenie SOKiK nie oznacza, aby na gruncie zawartej umowy postanowienie takie uznawane było wyłącznie na tej podstawie za abuzywne.
--- Słowa kluczowe: SOKiK | umowa | klauzula_niedozwolona

...
(97) Okoliczność, iż przedmiotowe postanowienie figuruje w Rejestrze, czy zostało w postępowaniu przed SOKiK uznane za niedozwolone postanowienie w treści wzorców umownych, nie powoduje skutku w postaci upadku postanowień indywidualnie zawartych umów. Niedopuszczalność stosowania określonych postanowień umownych w treści wzorców umownych, łączy się bowiem z ich stosowaniem przy zawieraniu umów z konsumentami we wzorcach umownych, tj. taki skutek wiąże się z tzw. rozszerzoną skutecznością orzeczeń SOKiK. Prawomocny wyrok w sprawie przed SOKiK oraz w jego następstwie wpis postanowienia do Rejestru, oznacza zatem zakaz stosowania postanowienia w treści wzorców umownych, tj. w regulaminach i wzorach umów zawartych z konsumentami, jednakże skutek taki dotyczy wzorców umów i wzorców umownych (regulaminów itp.) stosowanych przy zawieraniu z konsumentami umów po dokonaniu wpisu w Rejestrze i nie powoduje, aby postanowienia do nich zbliżone czy tożsame podlegały wyłącznie na skutek orzeczenia SOKiK i wpisu postanowienia wzorca do Rejestru usunięciu z treści wcześniej zawartych umów.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | SOKiK | wzorzec_umowy | stosowanie_postanowien | umowa | wzorzec_umowy | stosowanie_postanowien | konsument | wzorzec_umowy | rozszerzona_skutecznosc | SOKiK | SOKiK | rejestr_klauzul_niedozwolonych | stosowanie_postanowien | wzorzec_umowy | regulamin | konsument | wzorzec_umowy | regulamin | stosowanie_postanowien | konsument | rejestr_klauzul_niedozwolonych | SOKiK | rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(98) --- Page 5 ---
...
(99) --- Page 6 ---
...
(100) W powyższych okolicznościach, brak jest podstaw do zadośćuczynienia żądaniom przedstawionym w reklamacji.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(101) Może Pan odwołać się od tej decyzji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. W załączniku, który jest częścią przesłanej odpowiedzi, znajdzie Pan szczegółowe informacje na ten temat.”
--- Słowa kluczowe: termin_30_dni

...
(102) Przypominam, że pismem o sygnaturze DRY/1/PSR325234226/2016, z 10.06.2016, potwierdziliśmy, że nasze stanowisko nie uległo zmianie.
...
(103) Pierwszą reklamację dotyczącą braku podstaw prawnych dla zawarcia umowy o kredyt waloryzowany, złożył Pan 29.12.2015. Odpowiedź wysłaliśmy 20.01.2016. Poniżej przedstawiam odpowiedź, wysłaną drogą elektroniczną:
--- Słowa kluczowe: reklamacja | umowa | kredyt_waloryzowany

...
(104) „Szanowny Panie,
...
(105) nawiązując do Pana reklamacji numer REK637758372 uprzejmie informuję, iż do zawarcia umowy o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem franka szwajcarskiego doszło w ramach swobodnego Państwa wyboru. Wyjaśniam, iż w polskim prawie nie istnieje i nie istniał zakaz udzielania kredytów hipotecznych waloryzowanych kursem waluty obcej, co potwierdził ustawodawca nowelizacją Prawa bankowego z dnia 29.07.201 Ir o zmianie ustawy Prawo bankowe i niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 165 poz. 984).
--- Słowa kluczowe: reklamacja | umowa | kredyt | waloryzacja_umowna | kredyt | waloryzacja_umowna | kurs_waluty | nowelizacja_prawo_bankowe | nowelizacja_prawo_bankowe

...
(106) Wyrażam nadzieję, że powyższe informacje okażą się wystarczające.
...
(107) Informuję jednocześnie, że może Pan odwołać się od decyzji banku w terminie 30 dni od
--- Słowa kluczowe: termin_30_dni

...
(108) daty jej otrzymania. W załączniku będącym integralną częścią niniejszej odpowiedzi, przesyłam informację odnośnie możliwości odwołania się od stanowiska banku.”
...
(109) 01.02.2016 przesłaliśmy odpowiedź , o poniższej treści: „Szanowny Panie,
...
(110) nawiązując do Pana reklamacji numer REK637758372 uprzejmie informuję, iż na gruncie swobody umów wyrażonej w art. 353 ze zn. 1 k.c. dopuszczalne było i jest nadal udzielenie kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej. Także z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 4 prawa bankowego nie wynikał i nie wynika zakaz udzielania przez banki takich kredytów.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | art.353 | kredyt_waloryzowany | kurs_waluty | art.69 | prawo_bankowe | kredyt

...
(111) Ufam, iż powyższe wyjaśnienia okażą się wyczerpujące.” 15.03.2016 przesłaliśmy odpowiedź o treści:
...
(112) „Szanowny Panie,
...
(113) nawiązując do Pana reklamacji numer REK637758372 uprzejmie informuję, iż zgodnie z zasadą swobody zawierania umów możliwe było zawieranie umów o kredyt hipoteczny waloryzowany. Tym samym bank ponownie zaprzecza twierdzeniu aby działania banku w zakresie zawierania umów o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem waluty obcej były dowolne.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | kredyt | waloryzacja_umowna | kredyt | waloryzacja_umowna | kurs_waluty

...
(114) Zawarcie umowy kredytowej przewidującej mechanizm waloryzacji kursem waluty obcej (przeliczenie kwoty kredytu) nie zostało Państwu narzucone, ani nie stanowiło obligatoryjnego elementu umowy kredytu zamieszczonego w umowie, wbrew Państwa woli.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | waloryzacja_umowna | kurs_waluty | kredyt | obowiazkowe | umowa | kredyt | umowa

--- Podobne akapity: 09070541345-05-17(2.10) |

...
(115) Informacje dotyczące waloryzacji kredytu były Panu przekazywane w poprzednich odpowiedziach na składane reklamacje.
--- Słowa kluczowe: waloryzacja_umowna | kredyt | reklamacja

...
(116) Biorąc pod uwagę powyższe, mBank nie widzi powodów do rozpatrzenia reklamacji zgodnie z Pana życzeniem.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(117) Ufam, iż powyższe wyjaśnienia okażą się wyczerpujące.
...
(118) --- Page 6 ---
...
(119) --- Page 7 ---
...
(120) Informuję jednocześnie, że może Pan odwołać się od decyzji banku w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. W załączniku będącym integralną częścią niniejszej odpowiedzi, przesyłam informację odnośnie możliwości odwołania się od stanowiska banku.”
--- Słowa kluczowe: termin_30_dni

...
(121) Biorąc pod uwagę powyższe nie podzielamy Pana opinii o braku podstaw do udzielenia kredytu waloryzowanego. Odnieśliśmy się równiż, do poruszanej przez Pana kwestii zapisów abuzywnych.Tym samym brak jest również podstaw do pozytywnego odniesienia się do Pana roszczeń.
--- Słowa kluczowe: kredyt_waloryzowany | klauzula_niedozwolona

...
(122) Odpowiedzi na składane przez Pana reklamacje wysyłane były w terminie zgodnym z Regulaminem przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | regulamin | reklamacja

...
(123) Zgodnie z przepisami art. 9 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(124) przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym nie wynika obowiązek podmiotu finansowego prowadzenia polemiki co do interpretacji przepisów prawa, ale jedynie obowiązek przedstawienia uzasadnienia prawnego podjętych działań, które zostało Panu przekazane.
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy

...
(125) Dochowaliśmy terminu dostarczenia odpowiedzi na reklamację. Zastosowanie niewłaściwej formy odpowiedzi na reklamację nie skutkuje domniemaniem z art. 8 ustawy, tj. koniecznością przyjęcia, że reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą klienta. W tym miejscu ponownie przypominam, że przesyłaliśmy wielokrotnie nasze stanowisko w ww. sprawie, pocztą tradycyjną jaki i elektroniczną.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja | reklamacja

...
(126) Wobec braku przedstawienia nowych okoliczności nadal nie znajdujemy podstaw
...
(127) do uznania Pana roszczenia. Dalsza korespondencja z nami w przedmiotowej sprawie nie spowoduje zmiany stanowiska.
...
(128) Może Pan odwołać się od tej decyzji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. W załączniku, który jest częścią przesłanej odpowiedzi, znajdzie Pan szczegółowe informacje na ten temat.
--- Słowa kluczowe: termin_30_dni

...
(129) W imieniu zespołu mBanku
...
(130) Katarzyna Olejniczak-Moszczyńska Koordynator___________________________________________________________________
...
(131) Czy udało s/e komuś znaleźć odpowiedzi na ostania 1 do 9? Zadąłem bardzo konkretne pytania dotyczące poczty, a onj mi zacytowali emaile sprzed daty interesującego nas pisma. Mi chodziło o terminy i formę odpowiedzi.
...
(132) Czy to pismo jest w ogóle odpowiedzią na moje pismo?? Co z terminem 30 dni?
...
(133) No to kolejny raz wysyłam zapytanie:
...
(134) --- Page 7 ---
...
(135) --- Page 8 ---
...
(136) Piątek, 24 Lutego 2017 09:49
...
(137) Super,
...
(138) zapytanie wysłane 23 grudnia, odpowiedź 18 lutego.
...
(139) Kolejny raz zwracam uwagę:
...
(140) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym
--- Słowa kluczowe: reklamacja | rzecznik_finansowy

...
(141) Art. 6. Odpowiedzi, o której mowa w art. 5 ust. 1, należy udzielić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem"
--- Słowa kluczowe: termin_30_dni | reklamacja

...
(142) pytanie 1 - czy ta odpowiedź, udzielona po prawie dwóch miesiącach, jest wiążąca wg banku?
...
(143) pytanie 2- państwo przedstawili swoją opinię, a nie paragrafy. Czy opinia banku jest ponad paragrafami, które zostały przez Państwa zacytowane z mojego emaila?
...
(144) Powołują się państwo również na pisma, które dotary do mnie po wielokrotnych ponagleniach z wielokrotnym opóźnieniem - a tym samym nie mogą być w ogóle brane pod uwagę. Państwo sami przyznali w poprzednich korespondencjach, że nie mają najmniejszego dowodu na to, że pismo o numerze DRY/1/PSR200077284/2016 zostało do mnie wysłane.
...
(145) Kodeks cywilny -
--- Słowa kluczowe: kodeks_cywilny

...
(146) Art. 6. Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.
...
(147) Z tego bardzo wyraźnie wynika, że pismo o numerze DRY/1/PSR200077284/2016 formalnie nie istnieje.
...
(148) Proszę nie powoływać się na fikcyjne pisma, tylko na te, które do mnie dotarły. Łukasz ....i*
...
(149) Piątek, 24 Marca 2017 16:10
...
(150) Dzień dobry,
...
(151) przykro mi, jednak Pana reklamację rozpatrzyliśmy negatywnie.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(152) Odpowiedzi na Pana reklamacje, przesyłaliśmy zgodnie z Regulaminem przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | regulamin | reklamacja

...
(153) Wielokrotnie przekazywaliśmy Panu nasze stanowisko .
...
(154) Z artykułu 9 ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym nie wynika nadto obowiązek podmiotu finansowego prowadzenia polemiki co do interpretacji przepisów prawa, ale jedynie obowiązek przedstawienia uzasadnienia prawnego podjętych działań, które zostało Panu przekazane.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | rzecznik_finansowy

...
(155) Podtrzymujemy swoje dotychczasowe stanowisko.
...
(156) W naszej ocenie przepis art. 3852k.c. definitywnie wyklucza możliwość dokonania oceny abuzywności postanowień umowy bez uwzględnienia stanu z chwili jej zawarcia
--- Słowa kluczowe: klauzula_niedozwolona | umowa

...
(157) i w oderwaniu od okoliczności temu towarzyszących, co nie może być zastąpione powołaniem się na orzecznictwo sądowe. Tym samym w naszej ocenie, biorąc pod uwagę przesłanki oceny zakreślone w przepisach art. 3851k.c. oraz 3852k.c., nie sposób uznać
...
(158) --- Page 8 ---
...
(159) --- Page 9 ---
...
(160) jakoby kwestionowane przez Pana postanowienia Umowy kredytowej numer 00096222/2006 były abuzywne.
--- Słowa kluczowe: postanowienie_umowne | kredyt | klauzula_niedozwolona

...
(161) Powyższą prawidłowość dostrzega tak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak i Rzecznik Generalny przy Trybunale.
--- Słowa kluczowe: TS_UE | rzecznik_generalny

...
(162) Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości w niedawnej opinii z dnia 2 czerwca 2016 r. przedstawionej w sprawie o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym C-119/15 przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sposób zdecydowanie krytyczny ocenił praktykę polskich sądów, które wbrew postanowieniom i celom dyrektywy WE 93/13, uczyniły z rejestru postanowień niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa UOKIK rejestr quasi karny, zawierający tzw. „klauzule czarne” (bezwzględnie zakazane), nad którą to koncepcją prawną organy ustawodawcze Wspólnot Europejskich zaprzestały prac już na wstępnym etapie uchwalania Dyrektywy WE 93/13 uznając ją za zbyt daleko idącą, nie realizującą celów ochrony konsumenta
--- Słowa kluczowe: rzecznik_generalny | prezes_UOKiK | dyrektywa_93-13-Ewg | rejestr_klauzul_niedozwolonych | rejestr_klauzul_niedozwolonych | kaluzule_carne | dyrektywa_93-13-Ewg | konsument

--- Podobne akapity: 21124926448-05-17(1.10) | 21125341787-05-17(1.23) | 21125436391-05-17(1.10) |

...
(163) i podważającą samodzielność orzeczniczą i decyzyjną Państw Członkowskich. Rzecznik Generalny w przedmiotowej opinii stwierdził jednoznacznie, iż nieprawidłowo stosowane przez polskie sądy przepisy traktujące wyroki wydane przez Sąd Ochrony Konkurencji
--- Słowa kluczowe: rzecznik_generalny | stosowanie_postanowien

...
(164) i Konsumentów w wyniku których doszło do wpisania postanowień wzorców umów
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(165) do Rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKIK jako swoiste prejudykaty skuteczne erga omnes, naruszają Kartę Praw Podstawowych - w tym w zakresie prawa do sądu
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(166) i kontradyktoryjnego procesu.
...
(167) Rzecznik analizując nadto implementację Dyrektywy WE 93/13 przez poszczególne Państwa Członkowskie doszedł do wniosku, iż żadne z ustawodawstw pozostałych Państw Członkowskich nie przewidywało tak dalekiego skutku orzeczeń wydanych w ramach kontroli abstrakcyjnej i że jest to praktyka wprost sprzeczna z Dyrektywą. Powyższe uzasadnia twierdzenie, iż przepis art. 47943 k.p.c. interpretowany w ten sposób, iż wyrok wydany przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów obejmuje rozszerzoną prawomocnością również ewentualne roszczenia podnoszone w ramach indywidualnej kontroli postanowień konkretnie zawartej umowy (a nie postanowień wzorca umowy), jest niezgodny z Dyrektywą WE 93/13. Co więcej również i w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w połączonych sprawach C-381/14 i C-385/14 z dnia 14 kwietnia 2016 r. Trybunał zajął jednoznaczne stanowisko, stwierdzając, że nie może mieć miejsca proceduralny związek pomiędzy orzeczeniami wydanymi w postępowaniu zbiorowym o zaniechanie stosowania postanowienia wzorca umownego (tryb abstrakcyjnej kontroli wzorców umów realizowany na gruncie prawa hiszpańskiego), a postępowania toczącymi się w ramach indywidualnej kontroli postanowień umowy. Jedyny dopuszczalny związek w świetle Dyrektywy WE 93/13 pomiędzy tymi dwoma trybami ochrony, może mieć miejsce tylko na gruncie organizacji sądownictwa - nie może być to związek o charakterze procesowym i prejudycjalnym.
--- Słowa kluczowe: dyrektywa_93-13-Ewg | kontrola_abstrakcyjna | art.479art. | SOKiK | kontrola_indywidualna | umowa | wzorzec_umowy | dyrektywa_93-13-Ewg | TS_UE | stosowanie_postanowien | postanowienie_wzorca_umowy | kontrola_abstrakcyjna | kontrola_indywidualna | umowa | dyrektywa_93-13-Ewg

--- Podobne akapity: 01202551205-05-17(2.27) |

...
(168) Ufam, iż powyższe wyjaśnienia okażą się wyczerpujące.
...
(169) Może Pan odwołać się od tej decyzji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. W załączniku, który jest częścią przesłanej odpowiedzi, znajdzie Pan szczegółowe informacje na ten temat.
--- Słowa kluczowe: termin_30_dni

...
(170) W imieniu zespołu mBanku Monika Szymczak Koordynator
...
(171) Fajna odpowiedź? Na temat? Najakie pytanie? Co zdanie Rzecznika Generalnego TSUE ma do sprawy, zwłaszcza w kontekście rzeczywistych wyroków TSUE?
--- Słowa kluczowe: rzecznik_generalny

...
(172) No to dalej piszemy:
...
(173) Sobota, 25 Marca 2017 08:49
...
(174) --- Page 9 ---
...
(175) --- Page 10 ---
...
(176) A co mnie to obchodzi? CZAS teraz jest kluczowym elementem. Może zanim zaczniecie odpowiadać, napiszcie mi na jakie pytania odpisujecie, OK? Bo to jest kluczowa sprawa, odpisujecie na pytania, których nie zadałem!!!!!!
...
(177) Czyli reklamacja jest uznana, chyba, że nie respektujecie ustawy.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(178) POWTÓRZĘ PYTANIA!! UWAGA, NATO NIE ODPOWIEDZIELIŚCIE!!!
...
(179) zapytanie wysłane 23 grudnia, odpowiedź 18 lutego. Kolejny raz zwracam uwagę:
...
(180) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym
--- Słowa kluczowe: reklamacja | rzecznik_finansowy

...
(181) Art. 6. Odpowiedzi, o której mowa w art. 5 ust. 1, należy udzielić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem"
--- Słowa kluczowe: termin_30_dni | reklamacja

...
(182) pytanie 1 - czy ta odpowiedź, udzielona po prawie dwóch miesiącach, jest wiążąca wg banku?
...
(183) pytanie 2- państwo przedstawili swoją opinię, a nie paragrafy. Czy opinia banku jest ponad paragrafami, które zostały przez Państwa zacytowane z mojego emaila?
...
(184) Powołują się państwo również na pisma, które dotary do mnie po wielokrotnych ponagleniach z wielokrotnym opóźnieniem - a tym samym nie mogą być w ogóle brane pod uwagę. Państwo sami przyznali w poprzednich korespondencjach, że nie mają najmniejszego dowodu na to, że pismo o numerze DRY/1/PSR200077284/2016 zostało do mnie wysłane.
...
(185) Kodeks cywilny -
--- Słowa kluczowe: kodeks_cywilny

...
(186) Art. 6. Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.
...
(187) Z tego badzo wyraźnie wynika, że pismo o numerze DRY/1/PSR200077284/2016 formalnie nie istnieje.
...
(188) Proszę nie powoływać się na fikcyjne pisma, tylko na te, które do mnie dotarły.
...
(189) Żeby nie było im zbyt łatwo w międzyczasie zapytałem się „ogólnie” na temat czasu doręczenia i ważności odpowiedzi i im go zacytowałem oraz dołączyłem pytania z pierwszego emaila, bo „o nim chyba zapomnieli”:
...
(190) Sobota, 25 Marca 2017 09:49
...
(191) Do mojego pytania odnośnie czasu dopisuję coś, co sami mi napisaliście- zgodnie z tym co piszecie, moja reklamacja została UZNANA!!
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(192) Czy złamiecie prawo i zaprzeczycie własnej odpowiedzi?
...
(193) (poniżej cytat z emaila bankowego)
...
(194) --- Page 10 ---
...
(195) --- Page 11 ---
...
(196) Dnia Poniedziałek, 6 Marca 2017 14:21 mBank - Kontakt <kontakt@mbank.pl> napisał(a) Dzień dobry,
...
(197) odpowiedzi na reklamację udzielamy zgodnie z terminem zawartym w Regulaminie przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. Zgodnie z §7 pkt 7 regulaminu: „(...) Postanowienia niniejszego paragrafu nie uchybiają terminom przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa
--- Słowa kluczowe: reklamacja | regulamin | reklamacja

...
(198) Zgodnie z Ustawą z dnia 05.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym:
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(199) Art. 6. Odpowiedzi, o której mowa w art. 5 ust. 1, należy udzielić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
--- Słowa kluczowe: termin_30_dni | reklamacja

...
(200) Art. 7. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w art. 6, podmiot rynku finansowego w informacji przekazywanej klientowi, który wystąpił z reklamacją:
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(201) 1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
...
(202) 2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
...
(203) 3) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja

...
(204) W związku z powyższym, jeśli odpowiedzieliśmy na Pana reklamację 35 dnia, uważa się ją za rozpatrzoną w terminie (60 dni), jeśli Bank, zgodnie z Art. 7 ustawy, poinformował klienta o konieczności wydłużenia terminu (30 dni) na udzielenie odpowiedzi na reklamację.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja

...
(205) Zgodnie z Art. 8 ustawy:
...
(206) Art. 8. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w art. 6, a w określonych przypadkach terminu określonego
...
(207) w art. 7, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(208) (...)
...
(209) Cieszę się, że mogłem pomóc.
...
(210) Z pozdrowieniami Łukasz Dziewiński Biuro Obsługi Klientów
...
(211) A tu jest coś, co on/ nazywają odpowiedzią
...
(212) Dzień dobry,
...
(213) bardzo mi przykro, ale podtrzymujemy nasze stanowisko w sprawie Pana zgłoszenia. Wszystkie poruszone kwestie wyjaśniliśmy we wcześniejszej korespondencji. Również te dotyczące czasu rozpatrzenia reklamacji.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(214) Z artykułu 9 ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym nie wynika obowiązek podmiotu finansowego prowadzenia polemiki co do interpretacji przepisów prawa, ale jedynie obowiązek przedstawienia uzasadnienia prawnego podjętych działań, które zostało Panu przekazane.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | rzecznik_finansowy

...
(215) Przykro mi, że się Pan nie zgadza z naszym stanowiskiem, jednak dalsza polemika w tej sprawie nie wpłynie na rezultat rozpatrzenia Pana sprawy.
...
(216) --- Page 11 ---
...
(217) --- Page 12 ---
...
(218) Może Pan odwołać się od tej decyzji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. W załączniku, który jest częścią przesłanej odpowiedzi, znajdzie Pan szczegółowe informacje na ten temat.
--- Słowa kluczowe: termin_30_dni

...
(219) W imieniu zespołu mBanku
...
(220) Krzysztof Kozłowski
...
(221) Główny specjalista______________________________________________________________
...
(222) Wyczytaliście coś we wcześniejszej korespondencji? Słowa nie ma o tym o czym pytałem się w swojej reklamacji.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(223) Poszły kolejne trzy emaile -
...
(224) Niedziela, 23 Kwietnia 2017 11:24
...
(225) Mam stanowisko mbanku z dnia 6 marca - (
...
(226) też żądam realizacji reklamacji.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(227) odpowiedź na reklamację została udzielona po czasie, co w mBanku sprawia, że reklamacja została uznana.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja

...
(228) ŻĄDAM NATYCHMIASTOWEJ REALIZACJI REKLAMACJI ZGODNIERZE STANOWISKIEM BANKU I PRAWEM OBOWIĄZUJĄCYM POLSCE.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(229) Oraz
...
(230) Państwa Pracownik, Krzysztof Kozłowski, celowo wprowadza w błąd i unika odpowiedzi na pytania zawarte w reklamacjach. Dotyczy reklamacji REK379645858. Może to wynikać z ograniczeń umysłowych, ale to mnie nie obchodzi, bank ma obowiązek odpowiedzieć na pytania zawarte w dniu 24 lutego i 25 marca.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja

...
(231) Proszę o innego pracownika udzielającego odpowiedzi, gdyż ten nie spełnia minimalnych standardów komunikacyjnych, nie rozumie pytań.
...
(232) PROSZĘ O ZAREJESTROWANEGO TEGO JAKO OSOBNEJ REKLAMACJI!. Jest to bardzo istotne, gdyż pytania z dnia 24 lutego zostały CELOWO ZIGNOROWANE JAKO BARDZO NIEWYGODNE DLA MBANKU.
...
(233) DWUKROTNIE zwracałem na to uwagę, teraz TRZECI raz.
...
(234) Odpowiedzi na reklamację w zasadzie nie są istotne, gdyż bank złamał prawo i odpowiedział PO 2 MIESIĄCACH (ponumerowane pytania w dniu 23 grudnia, odpowiedź 18 luty) - z ustawy wprost wynika, żę reklamacja została uznana.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja

...
(235) DLACZEGO TEN WĄTEK ZOSTAŁ POMINIĘTY? GDZIE w stanowisku "ale podtrzymujemy nasze stanowisko w sprawie Pana zgłoszenia" jest odniesienie do pytania zawartego w dniu 24 lutego 2017?
...
(236) Zadałem tam dwa istotne pytania, które zostały zignorowane!
...
(237) "pytanie 1 - czy ta odpowiedź, udzielona po prawie dwóch miesiącach, jest wiążąca wg banku?
...
(238) pytanie 2- państwo przedstawili swoją opinię, a nie paragrafy. Czy opinia banku jest ponad paragrafami, które zostały przez Państwa zacytowane z mojego emaila?"
...
(239) to co napisałem w dniu 25 marca znowu zostało zignorowane, ZNOWU!!
...
(240) zacyw emailu z dnia
...
(241) --- Page 12 ---
...
(242) --- Page 13 ---
...
(243) " A co mnie to obchodzi? CZAS teraz jest kluczowym elementem. Może zanim zaczniecie odpowiadać, napiszcie mi na jakie pytania odpisujecie, OK? Bo to jest kluczowa sprawa, odpisujecie na pytania, których nie zadałem!!!!!!
...
(244) Czyli reklamacja jest uznana, chyba, że nie respektujecie ustawy.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(245) POWTÓRZĘ PYTANIA!! UWAGA, NATO NIE ODPOWIEDZIELIŚCIE!!!"
...
(246) Łukasz ....
...
(247) Oraz skargę:
...
(248) WEZWANIE DO USUNIĘCIA NARUSZENIA PRAWA TJ. PRZEKAZANIA ODPOWIEDZI NA ADRES EMAIL WYCZERPUJĄCYCH INFORMACJI W TERMINIE 7 DNI.
...
(249) UDOWODNIŁEM PONIŻEJ, ŻE KORESPONDENCJA NIE ZAWIERA ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA.
...
(250) W odpowiedzi na pseudoodpowiedź Pana Kozłowskiego z dnia - na którego jednocześnie kieruję skargę informuję:
...
(251) a) zadałem pytania dotyczące korespondencji, które wpłynęło do was Z PEWNOŚCIĄ w dniu 04.07.2017, a wysłane pocztą 16.05.2016 (twierdzicie, że nie dostaliście tej poczty), odpowiedzi zawarte w udzielonej "odpowiedzi" w dniu 18 lutego br roku były z dnia:
...
(252) 25 maja 2016 10:21:28
...
(253) 23 czerwca 2016 06:52:23 01.02.2016
...
(254) Czy ktoś potrafi odpowiedzieć na pytanie - jakim cudem te odpowiedzi udzielone przed lipcem 2016 roku są odpowiedziami na pytania z dnia 23 grudnia 2016 dotyczącym poczty z dnia 4 lipca 2016 roku?? Czy macie umiejętności przemieszczania się w czasie? Tym samym udowodniłem, że pan Kozłowski po prostu nie czyta pytań i/lub nie rozumie pytań i/lub celowo wprowadza w błąd.
...
(255) TYM SAMYM SKŁADAM SKARGĘ NA PANA KOZŁOWSKIEGO ZA CELOWE UDZIELANIE ODPOWIEDZI KŁAMLIWYCH I WPROWADZAJĄCYCH W BŁĄD. CZY MBANK BĘDZIE DŁUGO TOLEROWAŁ I NAGRADZAŁ TAKICH NIECHLUJNYCH PRACOWNIKÓW?
...
(256) b) tak naprawdę to wciąż nie ma odpowiedzi na najważniejsze pytanie - dlaczego odpowiedź z dnia 18 lutego 2017 roku, która została udzielona na pytania z dnia 23 grudnia 2016 roku jest uznawana przez Was jako prawidłowo doręczona, Czy mbank nie zna ustawy o reklamacjach, która nakazuje pod rygorem uznana reklamacji udzielenia odpowiedzi w ciągu 30 dni? Bank nie poinformował mnie o przedłużających się procedurach i tym samym uznał reklamację, przynajmniej wg ustawy.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja | reklamacja

...
(257) c) odpowiedzi nie zostały udzielone, co kłamliwie sugeruje Pan Kozłowski. NIGDY NIE ŻĄDAM POLEMIKI, ŻĄDAM ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA.
...
(258) Specjalnie ponumerowałem pytania, aby mógł jakiś mało rozgarnięty pracownik sprawdzić i odpowiedzieć. Po kolei. Niestety, niechlujstwo i celowe wprowadzanie w błąd przez pracowników jest zapewne przez mbank nagradzane.
...
(259) Jeżeli zostały odpowiedzi udzielone to wystarczy zacytować i byłby spokój. Nie ma odpowiedzi za to są kłamstwa co pokazuje wprost łamanie przez mbank prawa do informacji.
...
(260) --- Page 13 ---
...
(261) --- Page 14 ---
...
(262) nie oczekuję odpowiedzi na pytania z dnia 23 grudnia, bo one zostały ustawowo uznane. Oczekuję odpowiedzi na pytanie i skargę z punktu a)
...
(263) Łukasz .................
...
(264) Oczywiście nie chcą zarejestrować tego jako osobnej reklamacii/skargi co umożliwi im odpowiedź bez odnoszenia sie do treści emaila. Czyli po prostu „pomidor”
...
(265) Czyli wciążjest tak
...
(266) a) Na reklamację nie odpowiadają
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(267) b) Jeżeli na reklamację odpowiedzą to nie na temat
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(268) c) Jeżeli o temat przypadkiem zahaczą to kłamią
...
(269) d) Jeżeli odpowiedzą, to niezgodnie z ustawą (termin i forma)
...
(270) e) Jak zakwestionujesz termin i formę - to odpowiedzą, że już na to odpowiedzieli
...
(271) f) Jak wskażesz palcem miejsca w których kłamią to znowu (...)ustawy (...) nie
...
(272) wynika obowiązek podmiotu finansowego prowadzenia polemiki co do interpretacji przepisów prawa.
...
(273) --- Page 14 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz