Szukaj w dokumentach

v1-01092506339/05/17

Sprawa: 01092506339/05/17

Bank: Raiffeisen / Polbank

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi: Reklamacja podstawy prawnej udzielenia kredytu

v1-01092811794/05/17

Sprawa: 01092811794/05/17

Bank: Raiffeisen / Polbank

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Inne

Uwagi: Reklamacja umowy kredytu

v1-01093025301/05/17

Sprawa: 01093025301/05/17

Bank: Raiffeisen / Polbank

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Inne

Uwagi: Reklamacja brak podstawy prawnej do zawarcia umowy o kredyt

v1-01171436788/05/17

Sprawa: 01171436788/05/17

Bank: Deutsche Bank

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Inne

Uwagi: "Moja reklamacja dotyczyła wyliczenia raty oraz zażądałam doręczenia szczegółowej historii spłaty mojego kredytu. Bank nie doręczył historii spłaty i wskazał na Tabelę opłat i prowizji ,w której opłata za sporządzenie historii spłaty jest rażąco wygórowana .Ponownie zażądałam historii spłaty kredytu w przesłanej do Państwa reklamacji z dnia 31.01.2017 roku oraz w ponownej reklamacji na odpowiedź banku z dnia 15.03.2017 roku, w odpowiedzi bank ponownie powołał się na Tabelę opłat i prowizji ,którą dołączyłam do reklamacji ,którą obecnie przesyłam.\nKoszty sporządzenia historii spłaty kredytu to: 200 zł za pierwsze 12 miesięcy i po 100 zł za każde rozpoczęte 12 miesięcy."

v1-01181124774/05/17

Sprawa: 01181124774/05/17

Bank: PKO BP/Nordea

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Oprocentowanie

Uwagi: Sposób obliczania odsetek bank skrzetnie chroni, nie ujawnia stosowany wzór do wyliczeń anie nie podaje zasade i metod obliczania odstek

v1-01192924652/05/17

Sprawa: 01192924652/05/17

Bank: PKO BP/Nordea

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Inne

Uwagi:

v1-01202551205/05/17

Sprawa: 01202551205/05/17

Bank: mBank/Multibank stary portfel

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi: Mimo prawomocnego wyroku jak również przekroczenia czasu na odpowiedz na reklamację bank nie odpowiada na pytania oraz zupełnie ignoruje przepisy polskiego prawa.

v1-01205718288/05/17

Sprawa: 01205718288/05/17

Bank: mBank/Multibank stary portfel

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi: CD - Mimo prawomocnego wyroku jak również przekroczenia czasu na odpowiedz na reklamację bank nie odpowiada na pytania oraz zupełnie ignoruje przepisy polskiego prawa.

v1-04094326583/05/17

Sprawa: 04094326583/05/17

Bank: Eurobank

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Inne

Uwagi: tel. kontaktowy - 722 060733 .

v1-04104908176/05/17

Sprawa: 04104908176/05/17

Bank: BZ WBK

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi: "Reklamacja dotyczy umowy z dawnym Kredyt Bankiem S.A. \nZostała złożona w oddziale BZWBK w Koszalinie za pośrednictwem systemowego oprogramowania on-line przez doradcę klienta, który wpisał moje pytania i wątpliwości w bezpośrednio w okienku oprogramowania stanowiska i następnie wydrukował treść reklamacji.\n\nPrzyznam, że dziś zrobiłbym to listem poleconym i moje zarzuty sformułowałbym bardziej precyzyjnie."

v1-04130041707/05/17

Sprawa: 04130041707/05/17

Bank: PKO BP/Nordea

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Nieprawidłowe zaświadczenie

Uwagi:

v1-04142051693/05/17

Sprawa: 04142051693/05/17

Bank: PKO BP/Nordea

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Inne

Uwagi: Żądałem kopii dokumentacji kredytowej - odmówiono mi.

v1-04143103559/05/17

Sprawa: 04143103559/05/17

Bank: PKO BP/Nordea

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Inne

Uwagi: Zapytałem dlaczego i na jakiej podstawie podmiot inny niż PKO BP przetwarza moje dane osobowe. Nie wyrażałem na to zgody (kredyt jest regularnie spłacany) . Odpowiedź - "pomidor"

v1-05054713569/05/17

Sprawa: 05054713569/05/17

Bank: mBank/Multibank

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: NWW

Uwagi:

v1-05074827632/05/17

Sprawa: 05074827632/05/17

Bank: mBank/Multibank

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: NWW

Uwagi:

v1-05071818381/05/17

Sprawa: 05071818381/05/17

Bank: BPH GE Money

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Bank ignoruje rolę Rejestru

Uwagi:

v1-05075438951/05/17

Sprawa: 05075438951/05/17

Bank: mBank/Multibank

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Bank ignoruje rolę Rejestru

Uwagi: Reklamacja dotyczy par. 15 ust. 2 pkt 2-7 umowy kredytu hipotecznego, wpisanego przez UOKiK do rejestru klauzul niedozwolonych pod poz. 6070.

v1-05075934266/05/17

Sprawa: 05075934266/05/17

Bank: mBank/Multibank

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Bank ignoruje rolę Rejestru

Uwagi: Reklamacja dotyczy par. 14 ust. 1 pkt 8 umowy kredytu hipotecznego, wpisanego przez UOKiK do rejestru klauzul niedozwolonych pod poz. 6069.

v1-05080144959/05/17

Sprawa: 05080144959/05/17

Bank: mBank/Multibank

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Bank ignoruje rolę Rejestru

Uwagi: Reklamacja dotyczy par. 22 umowy kredytu hipotecznego, wpisanego przez UOKiK do rejestru klauzul niedozwolonych pod poz. 3172, 3173 i 3291.

v1-05124510547/05/17

Sprawa: 05124510547/05/17

Bank: PKO BP/Nordea

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Nieprawidłowe zaświadczenie

Uwagi:

v1-05145013135/05/17

Sprawa: 05145013135/05/17

Bank: mBank/Multibank

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: NWW

Uwagi: Na dwie reklamacje odpowiedzieli jeden raz. I po terminie 30 dni, mimo że jest inna data na dokumencie.

v1-05153808111/05/17

Sprawa: 05153808111/05/17

Bank: mBank/Multibank

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Oprocentowanie

Uwagi: Brak Podstawy prawnej. Też po terminie 30 dni.

v1-05154616827/05/17

Sprawa: 05154616827/05/17

Bank: mBank/Multibank

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Oprocentowanie

Uwagi: Nie dosłałam odpowiedzi ))

v1-06053558362/05/17

Sprawa: 06053558362/05/17

Bank: BPH GE Money

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Inne

Uwagi:

v1-06053735817/05/17

Sprawa: 06053735817/05/17

Bank: BPH GE Money

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Inne

Uwagi:

v1-06071814982/05/17

Sprawa: 06071814982/05/17

Bank: BPH GE Money

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi: Poprawione pliki (omyłkowo pierwotnie usunałem numer umowy kredytowej) do zgłoszenia 05071818381/05/17 Dotyczy: BPH GE Money Rok: 2016

v1-06074142417/05/17

Sprawa: 06074142417/05/17

Bank: BPH GE Money

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi: Niedorzeczne twierdzenie Banku, iź odbyły się negocjacje indywidualne wzorca umownego!

v1-06113817811/05/17

Sprawa: 06113817811/05/17

Bank: PKO BP/Nordea

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: NWW

Uwagi:

v1-06114208831/05/17

Sprawa: 06114208831/05/17

Bank: PKO BP/Nordea

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi:

v1-06114323264/05/17

Sprawa: 06114323264/05/17

Bank: PKO BP/Nordea

Rok reklamacji: 2017

Kategoria:

Uwagi:

v1-07181012275/05/17

Sprawa: 07181012275/05/17

Bank: BPH GE Money

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi: Dzień dobry.Reklamacja i odpowiedż banku w jednym pliku.

v1-07173510214/05/17

Sprawa: 07173510214/05/17

Bank: PKO BP/Nordea

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi: Napisałem odwołanie na odpowiedź do Rzecznika Klienta PKO BP

v1-08102551438/05/17

Sprawa: 08102551438/05/17

Bank: mBank/Multibank stary portfel

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Inne

Uwagi: Ping-pong z mbankiem dotyczący formy i terminów odpowiedzi. mBank "odpowiedział" po terminie, zupełnie nie na temat mojej reklamacji, ignoruje ustawę o reklamacjach i kłamie, że już odpowiedział.

v1-08101326918/05/17

Sprawa: 08101326918/05/17

Bank: Millenium

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: NWW

Uwagi:

v1-08103518271/05/17

Sprawa: 08103518271/05/17

Bank: Millenium

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: NWW

Uwagi:

v1-08110008628/05/17

Sprawa: 08110008628/05/17

Bank: Millenium

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: NWW

Uwagi:

v1-08110821961/05/17

Sprawa: 08110821961/05/17

Bank: Millenium

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi: Kilka stron reklamacji nie pozwala na wgranie całości

v1-08112733401/05/17

Sprawa: 08112733401/05/17

Bank: Millenium

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Inne

Uwagi:

v1-08113032891/05/17

Sprawa: 08113032891/05/17

Bank: mBank/Multibank stary portfel

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Inne

Uwagi: "W tym wątku poruszany jest problem regulaminu udzielania kredytów hipotecznych. W umowie jest napisane: \n\\"§ 27 1) Intergralną część Umowy stanowi \\"regulamin udzielania kredytów i pozyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach mPlanów\\". Kredytobiorca oświadcza, że zapoznał się z niniejszym dokumentem i uznaje jego wiążący charakter. \na w paragrafie 26 jest napisane:\n\\"Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności (...)\\"\nW regulaminie nie ma mowy o możliwości jego zmiany (ten zapis został wprowadzony później)\n\nmbank ignoruje te zapisy i zmienił regulamin wielokrotnie - w tym dla mnie oczywiście. Prośba o wyjaśnienie tej go postępowania i skandaliczne odpowiedzi są w tym zawarte."

v1-08113614858/05/17

Sprawa: 08113614858/05/17

Bank: Millenium

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: CKK oraz RRSO

Uwagi: Sankcja kredytu darmowego. Bank kłamie w odpowiedzi na reklamację ,że wyliczył CKK i RRSO prawidłowo

v1-08115523582/05/17

Sprawa: 08115523582/05/17

Bank: mBank/Multibank stary portfel

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Oprocentowanie

Uwagi: Zgodnie z kategorią - stary portfel, mbank oprocentowanie - jak mam to policzyć, gdyż bank twierdzi, że rozsądny klient jest w stanie policzyć oprocentowanie kredytu. bank oczywiście odmawia udzielenia odpowiedzi.

v1-08123922342/05/17

Sprawa: 08123922342/05/17

Bank: mBank/Multibank stary portfel

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Inne

Uwagi: "w reklamacji są zawarte pytania o podstawy prawne udzielenia kredytu. Odpowiedzi są żenujące, po terminach i nie na temat. Nawet w pewnym momencie stworzyli nowy numer, gdyż mi nie odpowiedzieli i mogłem tylko nową reklamację złożyć. \n\nJest tam również wątek o rozwiązaniu umowy w związku z brakiem odpowiedzi i przyznaniem mi w ten sposób racji."

v1-08140738183/05/17

Sprawa: 08140738183/05/17

Bank: mBank/Multibank stary portfel

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Wartość długu

Uwagi: W związku z brakiem odpowiedzi na reklamację, w której była propozycja rozliczenia długu, a tym samym przyznaniem mi racji składałem reklamacje dotyczące bezprawnego straszenia windykacją.

v1-08155716284/05/17

Sprawa: 08155716284/05/17

Bank: BPH GE Money

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi: Bank w odpowiedzi na reklamację stosuje odpowiedzi wprowadzające w błąd oraz niezgodne z prawdą ignorując prawo wyrażone ustawą kodeks cywilny

v1-08160500577/05/17

Sprawa: 08160500577/05/17

Bank: BPH GE Money

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi: Bank nie przedstawia w odpowiedziach stanu faktycznego co jest sprzeczne z Ustawą o rozpatrywaniu reklamacji i o Rzeczniku Finansowym, jednocześnie wprowadza w błąd niezgodnymi z prawdą odpowiedziami.

v1-08161138858/05/17

Sprawa: 08161138858/05/17

Bank: BPH GE Money

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Bank ignoruje rolę Rejestru

Uwagi: Bank ignoruje decyzje Prezesa UOKiK oraz Rejestr UOKiK o twierdzi niezgodnie z prawdą, iż zryczałtowana opłata za monit odzwierciedla koszty rzeczywiste ponoszone przez Bank. Bank obarcza klienta kosztami prowadzenia swojej działalności (kosztami windykacji) oraz odmawia zwrotu opłaty za monit.

v1-08161208993/05/17

Sprawa: 08161208993/05/17

Bank: PKO BP/Nordea

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Nieprawidłowe zaświadczenie

Uwagi:

v1-08162613612/05/17

Sprawa: 08162613612/05/17

Bank: BPH GE Money

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Inne

Uwagi: Odpowiedzi niezgodne z prawdą oraz wprowadzające w błąd.

v1-08163036736/05/17

Sprawa: 08163036736/05/17

Bank: BPH GE Money

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Bank ignoruje rolę Rejestru

Uwagi: Bank ma za nic zapisy Rejestru UOKiK.

v1-08165522733/05/17

Sprawa: 08165522733/05/17

Bank: BPH GE Money

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi:

v1-08170940832/05/17

Sprawa: 08170940832/05/17

Bank: BPH GE Money

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Inne

Uwagi: "Bank ignoruje prawo wyrażone w ustawie kodeks cywilny i stawia zapisy umowy kredytowej ponad prawo: \\"Odnosząc się do kolejnej kwestii, przy której odwołuje się Pan do art. 463 Kodeksu cywilnego w brzmieniu: „Jeżeli wierzyciel odmawia pokwitowania, dłużnik może powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia albo złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego”, uprzejmie informuję że w wspomnianym artykule jest mowa o opłacie za wykonaną usługę. W rozważanej kwestii ww. usługa nie została zrealizowana z uwagi na niepoprawnie złożoną dyspozycję. Natomiast zgodnie z wiążącą obie Strony Umową kredytu zobowiązał się Pan do terminowej spłaty zobowiązania. Zatem nieterminowa spłata zobowiązania wiąże \nsię z naruszeniem warunków umowy przez Kredytobiorcę. \\""

v1-08173701175/05/17

Sprawa: 08173701175/05/17

Bank: BPH GE Money

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Wartość długu

Uwagi: "Zapisy umowy mówią o zobowiązaniu kredytobiorcy (długu) literalnie jako o zwrocie kwoty wykorzystanego kredytu \\"§ 1 \n1. Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie 243 800,00 złotych polskich (słownie: dwa *cztery * trzy * osiem * zero * zero * przecinek *zero* zero* złotych polskich). indeksowanego kursem CHF zwanego dalej \\"Kredytem\\", na warunkach określonych w Umowie, a Kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania Kredytu zgodnie z postanowieniami Umowy, zwrotu kwoty wykorzystanego Kredytu wraz z odsetkami, w terminach oznaczonych w Umowie oraz zapłaty Bankowi prowizji, opłat i innych należności wynikających z Umowy.\\". Zgodnie z art. 385. § 2 k.c „Wzorzec umowy powinien być sformułowany jednoznacznie i w sposób zrozumiały. Postanowienia niejednoznaczne tłumaczy się na korzyść konsumenta.\\" co jednak dla Banku nie ma znaczenia i dla niego kwota do zwrotu to saldo indeksowane do CHF co jest sprzeczne z przytoczonym zapisem Umowy."

v1-09070541345/05/17

Sprawa: 09070541345/05/17

Bank: mBank/Multibank

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Inne

Uwagi: przedsądowe wezwanie do zapłaty

v1-09105829922/05/17

Sprawa: 09105829922/05/17

Bank: Raiffeisen / Polbank

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Inne

Uwagi: reklamacja antyspreadowa

v1-09110429944/05/17

Sprawa: 09110429944/05/17

Bank: Raiffeisen / Polbank

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi: reklamacja podwyższonej marży

v1-09110949313/05/17

Sprawa: 09110949313/05/17

Bank: Raiffeisen / Polbank

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Inne

Uwagi: reklamacja brak podstawy prawnej

v1-09120613462/05/17

Sprawa: 09120613462/05/17

Bank: BGŻ

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: NWW

Uwagi:

v1-10133232481/05/17

Sprawa: 10133232481/05/17

Bank: Raiffeisen / Polbank

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi: W odpowiedzi na przesłaną reklamację oraz późniejszą moje uwagi do odpowiedzi Banku, Raiffeisen/POLBANK uznaje reklamację jako bezzasadną, jako argument podając fakt iż UOKiK nie wpisał żadnych klauzul Raiffeisen do rejestru, i nieważne są żadne argumenty. Korespondencja z tym bankiem przypomina grę w pomidora, niezależnie od stawianego pytania i przedstawianej argumentacji Bank odpowiada „pomidor”.

v1-10153011984/05/17

Sprawa: 10153011984/05/17

Bank: Raiffeisen / Polbank

Rok reklamacji: 2015

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi: rozerzona skuteczność rejestru

v1-10153211896/05/17

Sprawa: 10153211896/05/17

Bank: Raiffeisen / Polbank

Rok reklamacji: wcześniej niż 2013

Kategoria: Inne

Uwagi: podzwyższenie marży z uwagi na LTV

v1-11185816458/05/17

Sprawa: 11185816458/05/17

Bank: PKO BP/Nordea

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi:

v1-12091351162/05/17

Sprawa: 12091351162/05/17

Bank: BPH GE Money

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Bank ignoruje rolę Rejestru

Uwagi: Bank pomimo przedstawieniu mu szeregu argumentów na bezprawność zastosowanej klauzuli tożsamej do klauzuli 5622 Rejestru UOKiK ignoruje rolę Rejestru oraz prawa wyrażonego ustawami (k.c, uokk)

v1-12092821279/05/17

Sprawa: 12092821279/05/17

Bank: BPH GE Money

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Bank ignoruje rolę Rejestru

Uwagi: Odpowiedź niezgodna z prawdą, co do klauzul w Rejestrze UOKiK.

v1-13125332891/05/17

Sprawa: 13125332891/05/17

Bank: Raiffeisen / Polbank

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Inne

Uwagi:

v1-13144135262/05/17

Sprawa: 13144135262/05/17

Bank: BPH GE Money

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi: W załączeniu 3 reklamacje, plik BPH 3-reklamacje Brak podstawy do zawarcia umowy, antyspredowa.pdf wysyłane kolejno 24.01.2017, 30.01.2017 oraz 08.02.2017 r. na wszystkie 3 otrzymałem jedną zbiorczą odp. banku.

v1-15152841592/05/17

Sprawa: 15152841592/05/17

Bank: PKO BP/Nordea

Rok reklamacji: 2017

Kategoria:

Uwagi:

v1-15181857688/05/17

Sprawa: 15181857688/05/17

Bank: mBank/Multibank stary portfel

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi:

v1-15182213581/05/17

Sprawa: 15182213581/05/17

Bank: mBank/Multibank stary portfel

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi:

v1-16181527252/05/17

Sprawa: 16181527252/05/17

Bank: PKO BP/Nordea

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Kredyt darmowy

Uwagi: reklamacje wraz z odpowiedziami dot. CKK i RSSO- podanych błędów w umowie kredytowej oraz wezwanie- kredyt darmowy

v1-18162405305/05/17

Sprawa: 18162405305/05/17

Bank: mBank/Multibank

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi:

v1-21111111971/05/17

Sprawa: 21111111971/05/17

Bank: PKO BP/Nordea

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Inne

Uwagi: ponownie

v1-21124926448/05/17

Sprawa: 21124926448/05/17

Bank: mBank/Multibank stary portfel

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Bank ignoruje rolę Rejestru

Uwagi: "REK507674050 - 10.05.2017 - Wyjaśnienia mBank do RF\nWzywam bank do potwierdzenia, że klauzule znajdujące się w umowie identyczne z wpisanymi do Rejestru UOKiK nie wiążą stron. \n\nDokument zawiera odpowiedź banku na kolejne pytania RF. \n\nOpis sprawy znajduje się także tutaj: http://reklamacjembank.blogspot.com/2016/07/rek507674050-oprotestowanie-odpowiedzi.html"

v1-21125237148/05/17

Sprawa: 21125237148/05/17

Bank: mBank/Multibank stary portfel

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Wartość długu

Uwagi: "Wykonanie umowy zgodnie z prawem z dnia zawarcia umowy. Wyrażenie długu w pieniądzu obcym, wyrażenie harmonogramu w pieniądzu obcym. \n\nDokument zawiera odpowiedź banku na kolejne pytania RF. \n\nOpis sprawy znajduje się także tutaj: http://reklamacjembank.blogspot.com/2016/07/rek894850873-oprotestowanie-odpowiedzi_38.html"

v1-21125341787/05/17

Sprawa: 21125341787/05/17

Bank: mBank/Multibank stary portfel

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Wartość długu

Uwagi: "Reklamacja kwoty długu wyrażonego w systemie transakcyjnym w związku z wcześniejszą spłatą długu. \n\nDokument zawiera odpowiedź banku na kolejne pytania RF."

v1-21125436391/05/17

Sprawa: 21125436391/05/17

Bank: mBank/Multibank stary portfel

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Bank ignoruje rolę Rejestru

Uwagi: "Nienależnie pobrane kwoty pieniężne w związku z klauzulami indeksacyjnymi wpisanymi do Rejestru UOKiK. \n\nDokument zawiera odpowiedź banku na kolejne pytania RF."

v1-21125518156/05/17

Sprawa: 21125518156/05/17

Bank: mBank/Multibank stary portfel

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: NWW

Uwagi: "Nienależnie pobrane kwoty pieniężne w związku z klauzulą NWW wpisaną do Rejestru UOKiK. \n\nDokument zawiera odpowiedź banku na kolejne pytania RF. \n\nOpis sprawy znajduje się także tutaj: http://reklamacjembank.blogspot.com/2017/02/rek146512650-oprotestowanie-odpowiedzi.html"